Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Bích Thuỷ
Ngày gửi: 19h:09' 08-11-2018
Dung lượng: 457.5 KB
Số lượt tải: 1014
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Hòa Huy)
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm.
Câu 1: Tập xác đinh của hàm số là:
A. BC. D. 
Câu 2: Parabol có đỉnh là :
A. B. C. D. 
Câu 3: Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Tọa độ giao điểm của đường thẳng với parabol là:
A. B. 
C. D. 
Câu 5: Cho Tọa độ của vectơ là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho . Tọa độ điểm K thỏa mãn là:
A. B. C. D. 
Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có Tọa độ điểm E để tứ giác ABCE là hình bình hành là:
A. B. C. D. 
Câu 8: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD của tứ giác ABCD. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 9: Đồ thị hàm số nào sau đây có tọa độ đỉnh và đi qua điểm :
A. B. 
C. D. 
Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A. 2 B. 9 C. 6 D. 4
Câu 11: Cho tam giác ABC, E là điểm trên BC sao cho Hãy chọn đẳng thức đúng:
A. B. 
C. D. 
Câu 12: Xác định Parabol (P): biết (P) có đỉnh là: 
A. B. 
C. D. 
Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 14: Tập xác định của hàm số là:
A. B. 
C. D. 
Câu 15: Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
II. TỰ LUẬN:
Bài 1: Giải các phương trình sau:
a, b, 
c, d, 
Bài 2: Tìm m để phương trình
a, có hai nghiệm dương phân biệt
b, có hai nghiệm âm phân biệt.
c, có hai nghiệm dương phân biệt
Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có: 
a, Tính 
b, Nhận dạng tam giác ABC. Tính diện tích tam giác ABC.
c, Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình thang vuông tại A và D.
Bài 4: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có 
a, Tính 
b, Nhận dạng tam giác ABC. Tính diện tích tam giác ABC.
c, Tìm tọa độ điểm M để tam giác MBC vuông cân tại M.ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm.
Câu 1: Tập xác đinh của hàm số là:
A. BC. D. 
Câu 2: Parabol có đỉnh là :
A. B. C. D. 
Câu 3: Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Tọa độ giao điểm của đường thẳng với parabol là:
A. B. 
C. D. 
Câu 5: Cho Tọa độ của vectơ là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho . Tọa độ điểm K thỏa mãn là:
A. B. C. D. 
Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có Tọa độ điểm E để tứ giác ABCE là hình bình hành là:
A. B. C. D. 
Câu 8: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD của tứ giác ABCD. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 9: Đồ thị hàm số nào sau đây có tọa độ đỉnh và đi qua điểm :
A. B. 
C. D. 
Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A. 2 B. 9 C. 6 D. 4
Câu 11: Cho tam giác ABC, E
 
Gửi ý kiến