Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nhựt
Ngày gửi: 21h:32' 14-11-2018
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 680
Số lượt thích: 0 người

Trường Tiểu học “A” Mỹ Hội Đông
Lớp : 5A…
Học sinh: ………………………………………………
Điểm


Thứ ……… ngày …. tháng …. năm 2017
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN – LỚP 5
Năm học : 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 40 phút

Nhận xét:………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Phần 1: Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
* Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
Câu 1: ( 1 điểm). Chữ số 3 trong số thập phân 24,135 có giá trị là:
A.  B.  C.  D. 3
Câu 2: ( 1 điểm). 3m246cm2 = . . . . . . cm2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A. 34600 B. 30046 C. 3046 D. 346
Câu 3: ( 1 điểm). Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 1,2dm, chiều rộng bằng  chiều dài là:
A.0,4dm2 B.4,8 dm2 C. 48 dm2 D. 0,48 dm2
Câu 4: ( 1 điểm). Tỉ số phần trăm của hai số 18 và 12 là:
A. 60% B. 150% C. 15% D. 25%
Phần 2: Tự luận: ( 6 điểm)
1. Đặt tính rồi tính: ( 3 điểm)
a) 375,86 + 29,05 = b) 80,475 – 26,827 =

c) 48,16 × 34 = d) 95,2 : 68 =

2. Bài toán: Mua 4m vải phải trả 60 000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả bao nhiêu tiền ? ( 2 điểm)
Bài giải:3. Tính bằng cách thuận tiện nhất: ( 1 điểm) 20,17 x 76,8 + 20,17 x 23,2

Hết

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỢ MỚI
TRƯỜNG TIỂU HỌC “A” MỸ HỘI ĐÔNG

 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN – LỚP 5
Năm học : 2017 – 2018

HƯỚNG DẪN
ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA MÔN TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm ( 4 điểm). Mỗi câu 1 điểm
Câu 1: B.  ( 1.điểm).
Câu 2: B. 30046 ( 1.điểm).
Câu 3: D. 0,48 dm2 ( 1.điểm).
Câu 4: B. 150% ( 1.điểm).

Phần 2: Tự luận ( 6 điểm)
1. Đặt tính rồi tính: ( 3 điểm) Câu a và b mỗi phép tính đúng ( 0,5 điểm)
Câu c và d mỗi phép tính đúng ( 1 điểm)

a) 375,86 + 29,05 b) 80,475-26,827 c) 48,16 x 34 d) 95,2 : 68
   95, 2 68
404,91 53,648 19264 27 2 1,4
14448 0 0
1637, 44
2. Bài toán: (2 điểm).
Bài giải
Giá tiền mỗi mét vải là: (0,25 đ)
60000 : 4 = 15000 ( đồng) (0,5 đ)
Mua 6,8m vải hết số tiền là: (0,25 đ)
15000 x 6,8 = 102000 (đồng) (0,5 đ)
Đáp số: 102000 đồng (0,5 đ)
( Học sinh giải theo cách khác đúng Giáo viên vẫn ghi điểm tối đa)
3. Tính bằng cách thuận nhất: ( 1 điểm)
HS phải giải bằng cách thuận tiện nhất, nếu tính theo biểu thức ra kết quả đúng vẫn không ghi điểm.
20,17 x 76,8 + 20,17 x 23,2 = 20,17 x (76,8 + 23,2)
= 20,17 x 100
= 2017

 
Gửi ý kiến