Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Vinh
Ngày gửi: 06h:33' 29-11-2018
Dung lượng: 293.5 KB
Số lượt tải: 1377
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hiền Giang)


MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Hóa Học 9 Năm học: 2017 - 2018

Nội dung kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo
Cộng

1.-Tính chất của oxit.
-Tính chất của axit.
-Tính chất của bazơ
-Tính chất hóa học của muối.
- Biết phân loại oxit.
-Biết tính chất hóa học của oxit axit.
-Biết tính được khối lượng sản phẩm.
- Biết được phản ứng trao đổi.
- Lập phương trình hóa học dựa vào tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ, muối.
- Nhận biết các dung dịch axit, bazơ, muối.
- Tính % theo khối lượng của kim loại trong hỗn hợp dựa vào tính chất hóa học của axit với kim loại.Số câu hỏi
 Câu 1,2,3,4
Câu 10,11
Câu13

7 câu

Số điểm
1đ
3đ
1đ

5đ

2.- Tính chất hóa học của kim loại.
-Dãy hoạt động hóa học của kim loại.

-Biết được hiện tượng xảy ra dựa vào tính chất hóa học của kim loại.

- Tính nồng độ % dựa vào khối lượng kim loại đã cho.
- Xác định tên kim loại.Số câu hỏi
Câu 5,6,9

Câu12,14

5 câu

Số điểm
1,5đ

2đ

3,5đ

3. -Dãy hoạt động hóa học của kim loại.
- Tính chất của phi kim.
- Biết được tính chất của phi kim.
- Biết Xác định tên nguyên tố dựa vào thành phần %.


-Tính khối lượng kim loại tăng giảm.


Số câu hỏi
 Câu 7,8


Câu15
3 câu

Số điểm
0,5đ


1đ
1,5đ

Tổng số câu
9 câu
2 câu
3 câu
1 câu
15câu

Tổng số điểm
% điểm
3đ
30%
3đ
30%
3đ
30%
1đ
10%
10đ
100%UBND HUYỆN TRẢNG BÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------
KÌ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn : HÓA HỌC 9
Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề )
------------------------------------------------------------
( Đề thi có 02 trang, thí sinh không phải chép đề vào giấy thi )
ĐỀ
A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Câu 1: Dãy chất gồm các oxit bazơ là:
A. CuO, NO, MgO, CaO.
B. CuO, CaO, MgO, Na2O.
C. CaO, CO2, K2O, Na2O.
D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7.
Câu 2: Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?
A . CO2 B. SO2 C. N2 D. O3
Câu 3: Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là:
A. 20,4 B. 1,36 g C. 13,6 g D. 27,2 g
Câu 4: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ?
A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
B. BaO + H2O → Ba(OH)2
C. Zn + H2SO4 → ZnSO4 +H2
D. BaCl2+H2SO4 → BaSO4 + 2HCl
Câu 5: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:
A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần.
B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch đậm dần.
C. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu.
D. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần
Câu 6: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với:
Dung dịch NaOH dư B. Dung dịch H2SO4 loãng
Dung dịch HCl dư D. Dung dịch HNO3 loãng .
Câu 7: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit là:
A. S, C, P. B. S, C, Cl2. C. C, P, Br2. D. C, Cl2, Br2.
Câu 8: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất
 
Gửi ý kiến