Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị ái hoa
Ngày gửi: 15h:42' 30-11-2018
Dung lượng: 17.0 KB
Số lượt tải: 1548
Số lượt thích: 1 người (Phan Ngoc Lan)
ĐỀ SỐ 1
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95
82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
Đọc  số
Viết số

Chín mươi sáu.
………….................................

.....................................................
                    84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)
a. 9 + 8 = ..... c. 2 + 9 =......
b. 14 – 6 = .... d. 17 – 8 =......
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)
a. 8 + 9 = 16 □
b. 5 + 7 = 12 □
Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
a. 57 + 26          b. 39 + 6           c. 81 – 35           d. 90 - 58
Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)
a. 8 dm + 10 dm = ........ dm
A. 18 dm            B. 28 dm           C. 38 dm
b. Tìm x biết: x + 10 = 10
A. x = 10           B. x = 0            C. x = 20
Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)
a. Có bao nhiêu hình chữ nhật?
A. 1 hình      B. 2 hình     C. 3 hình
b. Có bao nhiêu hình tam giác?
A. 2 hình      B. 3 hình    C. 4 hình
 /

Bài 8: (2 điểm)
a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
b. Em hái được 20 bông hoa, chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….


 
Gửi ý kiến