Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: my chi
Ngày gửi: 14h:42' 07-12-2018
Dung lượng: 137.5 KB
Số lượt tải: 619
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 6
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 7
NĂM HỌC: 2018 – 2019
Thời gian làm bài: 90 phút.
Họ và tên:………………………………. Ngày tháng 12 năm 2018


A. Phần trắc nghiệm (3.0 điểm)
Câu 1. Trong các phân số sau , phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
A. B. C. D. 
Câu 2. Kết quả của phép tính là
A. B. C. D. – 1
Câu 3. Kết quả của phép tính là
A. B. C. D. 
Câu 4. Kết quả của phép tính ( - 3 )4 . ( - 3 )3 là
A. ( - 3 )7 B. ( - 3 )12 C. 97 D. 912
Câu 5. Từ tỉ lệ thức có thể suy ra được tỉ lệ thức nào ?
A. B. C. D. 
Câu 6. Biết x , y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, có các
giá trị tương ứng cho trong bảng sau: Giá trị ở ô trống là
A. 2 C. B. 1 D. 
Câu 7. Hai đường thẳng song song là
A. Hai đường thẳng không cắt nhau C. Hai đường thẳng không có điểm chung
B. Hai đường thẳng phân biệt D. Hai đường thẳng không vuông góc với nhau
Câu 8. Cho ba đường thẳng a , b , c . Nếu , b // c thì
A . a c B . a // c C. a // b D. 
Câu 9. Trong hình vẽ bên , cho a // b . Kết luân nào đúng :
A. 4 = C. 
B. D. 
B. Phần bài tập tự luận: (7,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm) a) Tính : b) Tìm x , biết 
Bài 2 (2,0 điểm) Ba bạn An , Hồng và Liên hái được 75 bông hoa để trang trí trại của lớp . Số hoa của An , Hồng và Liên hái được tỉ lệ với các số 4 , 5 , 6 . Tính số hoa mà mỗi bạn đã hái được ?
Bài 3 (3,0 điểm) Cho tam giác OAB có OA = OB . M là trung điểm của AB .
a) Chứng minh b) Chứng minh 
c) Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB không chứa điểm O, lấy điểm D sao cho DA = DB . Chứng minh ba điểm O , M , D thẳng hàng .
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 6
HỌC KÌ 1 TOÁN 7
A . Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

C
B
D
A
D
B
C
A
A


Mỗi câu trắc nghiệm đúng : 0,25 điểm
B . Phần bài tập tự luận : (7,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm)
a ) Thực hiện phép tính : (1,0 đ) b) Tìm x , biết (1,0đ)
 (0,25 đ)
= ( 0,25 đ) (0,25 đ)
=  ( 0,5 đ) x = (0,25 đ)
= ( 0,25 đ) x = (0,25 đ)
Bài 2 (2,0đ). Gọi x , y , z lần lượt là số hoa hái được của ba bạn An , Hồng và Liên (0,25 đ)
Vậy x , y , z tỉ lệ với 4 ,5 , 6 và x + y + z = 75 (0.25 đ )
Suy ra (0,25 đ) . Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có :
 (0,5 đ)
Suy ra x = 20 , y = 25 , z = 30 (0,5 đ) . Kết luận (0, 25 đ)
Bài 3 (3,0đ) Hình vẽ phục vụ cho câu a , câu b : (0,25đ)
Hình vẽ phục
 
Gửi ý kiến