Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hải Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:17' 09-12-2018
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 485
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên học sinh:…….............................
……………………………………..……..
Lớp:……………………………………….
Trường: ……………………..……………
Huyện:………………………..…………..
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2018 - 2019
Môn: Toán
Ngày kiểm tra:……………..
Thời gian kiểm tra (không kể thời gian phát đề)

Điểm
Nhận xét của giáo viên


I. TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:
Câu 1: (0,5 đ)
6  7 = …..
A. 42

B. 24

C. 36

Câu 2: (0,5 đ)
7  9 = …..
A. 36

B. 63

C. 54

Câu 3: (0,5 đ)
42 : 7 = …..
A. 8

B. 7

C. 6

Câu 4: (0,5 đ)
54 : 6 = …..
A. 8

B. 9

C. 7

Câu 5: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ ? (0,5 điểm)
A. 8 giờ 40 phút

B. 7 giờ 20 phút

C. 7 giờ kém 20 phút

Câu 6: (1 đ)
Một hình vuông có cạnh là 3cm (hình bên). Chu vi hình vuông là:
A. 6cm

B. 9cm

C. 12cm

Câu 7: (1 đ)
5m = ….. cm
A. 500

B. 50

C. 5

Câu 8: (1 đ)
36 : 6 + 13 ….. 20
A. >

B. <

C. =

Câu 9: (1 đ)
Chu vi hình chữ nhật ABCD (hình vẽ bên) là:
A. 14m

B. 12m

C. 7m

Câu 10: Đặt tính rồi tính (1 đ)

a) 23  4
b) 207  4
Câu 11: Đặt tính rồi tính. (1 đ)
a) 108 : 9
b) 273 : 8
Câu 12: Bài toán: (1,5 điểm)
Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh ?

Bài giải:HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1
0,5 điểm
Câu 2
0,5 điểm
Câu 3
0,5 điểm
Câu 4
0,5 điểm
Câu 5
0,5
điểm
Câu 6
1 điểm
Câu 7
1 điểm
Câu 8
1
điểm
Câu 9
1 điểm

A
B
C
B
B
C
A
B
A


Câu 10: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 11: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 12: (1,5 điểm)
- Đúng mỗi lời giải đạt 0,25 điểm.
- Đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm.
Số tấm bưu ảnh của em là:
15 - 7 = 8 (tấm)
Số tấm bưu ảnh của hai anh em là:
15 + 8 = 23 (tấm)
Đáp số: 23 tấm bưu ảnh
* Lưu ý câu 12: Trên đây là những câu lời giải gợi ý, nếu học sinh đặt câu lời giải khác đúng thì giáo viên tính điểm.
 
Gửi ý kiến