Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:10' 09-12-2018
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 368
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
TRƯỜNG PTDTBT
TH & THCS NẬM MẰN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: ĐỊA LÍ 8
Thời gian làm bài: 45 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Tình hình kinh tế xã hội châu Á
Nhận biết được các đặc điểm cơ bản về kinh tế xã hội
châu Á

Biết được một số thành tựu kinh tế xã hội châu Á
Trình bày được các đặc điểm cơ bản về kinh tế của châu Á
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
5
2
20%

2
0.8
8%
1
2
20%


8
4.8
48%

Các khu vực châu Á
Biết được một số đặc điểm về tự nhiên kinh tế các khu vực châu Á

Biết được ý nghĩ của vị trí các khu vực châu Á
Trình bày được các đặc điểm cơ bản về tự nhiên,dân cư, kinh tế xã hội của các khu vực châu Á

Vận dụng kiến thức đã học để giải thích được các đặc điểm tự nhiên của các khu vực châu Á


Số câu
số điểm
tỉ lệ
2
0.8
8%

1
0.4
4%
1
2
20%

1
2
20%
5
5.2
52%

TS câu
TS điểm
Tổng TL
7
2.8
28%
5
5,2
52%
1
2
20%
13
10
100%
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
TRƯỜNG PTDTBT
TH & THCS NẬM MẰN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: ĐỊA LÍ 8
Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm khách quan (4đ)
Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu ý em cho là đúng nhất :
Câu 1 :Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?
a. 55% b. 61% c. 69% d. 72%
Câu 2: Đông Nam Á là khu vực phân bố chủ yếu của chủng tộc nào?
a. Ô-xtra-lô-ít b. Ơ-rô-pê-ô-ít c. Môn-gô-lô-ít d. Nê-grô-ít.
Câu 3: Nước nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Châu Á?
a. A-rập-xê-út b. Trung Quốc c. Ấn Độ d. Pa-ki-xtan
Câu 4 Quốc gia nào sau đây không được coi là nước công nghiệp mới?
a. Hàn Quốc b. Đài Loan c.Việt Nam d. Xinh-ga-po.
Câu 5 Việt Nam nằm trong nhóm nước:
a. Có thu nhập thấp b. Thu nhập trung bình dưới
c. Thu nhập trung bình trên d. Thu nhập cao.
Câu 6:Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực (lúa gạo ) nhiều nhất thế giới?
a. Thái Lan, Việt Nam b. Trung Quốc, Ấn Độ
c. Nga, Mông Cổ d. Nhật Bản, Ma-lai-xi-a.
Câu 7 Các nước đế quốc luôn muốn gây ảnh hưởng đến khu vực Tây Nam Á là vì:
a. Nằm trên đường giao thông quốc tế b. Ngã ba của ba châu lục
c. Nguồn dầu mỏ phong phú d. Cả ba ý trên.
Câu 8: Khu vực Nam Á có khí hậu:
a. Cận nhiệt đới b. Nhiệt đới khô
c. Xích đạo d. Nhiệt đới gió mùa.
Câu 9:Nền kinh tế các nước Nam Á đang trong giai đoạn:
a. Chậm phát triển b. Đang phát triển
c. Phát triển d. Rất phát triển.
Câu 10: Ở Đông Á cảnh quan thảo nguyên khô và hoang mạc, bán hoang mạc tập trung ở:
a. Phần phía tây đất liền b. Phần phía đông đất liền
c. Phần Hải Đảo d. Tất cả đều sai
 
Gửi ý kiến