Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Mai Hoàng Sanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:26' 10-12-2018
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 760
Số lượt thích: 1 người (Ngô Hông, Trần Thanh Hải)


TUYỂN TẬP
60 ĐỀ THI HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN 7 CÓ ĐÁP ÁN

Họ và tên:


Lớp:


Trường:

/Người Sưu tầm và Tổng hợp : Hồ Khắc Vũ

ĐỀ 01
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn)
Câu 1: Nếu thì x2 bằng:
A. 2 B. 4 C. 8 D. 16
Câu 2: Kết quả của phép tính 36.32 bằng:
A. 34 B. 38 C. 312 D. 316
Câu 3: Hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:
A. B. C. D. 
Câu 4: Số là kết quả của phép tính:
A. B. C. D. 
Câu 5: Kết quả của biểu thức là :
A. B. C. D. -3
Câu 6: Trong các điểm sau: M(0; -1); N(); P(); Q(), điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số y = 2x - 1 ?
A. điểm M B. điểm N C. điểm P D. điểm Q
Câu 7: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo thành là:
A. 2 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 8 Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường thẳng cho trước?
A. 1 B. 2 C. 2 D. vô số
Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:
a) b)
Câu 2: (2,5 điểm)
Cho đồ thị của hàm số y = (m - )x (với m là hằng số) đi qua điểm A(2;4).
a) Xác định m;
b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a.
Câu 3: (3 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.
a) Chứng minh rằng BC là tia phân giác của góc ABD.
b) Chứng minh rằng CA = CD.


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01
I.TRẮC NGHIỆM
1.D 2.B 3.A 4.C 5.C 6D 7A 8A
II.TỰ LUẬN

2)a) Vì qua A(2;4) nên ta có 

b) y = 2x - Học sinh tự vẽ
x
0
1

y
0
2


3)

ĐỀ SỐ 02
Bài 1 (3 điểm) Thưc hiện phép tính :
/
/
/
Bài 2 (3 điểm) Tìm x,y biết:
Bài 3 (1 điểm)
Biết chu vi của một tam giác là 45 cm . Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác tỉ lệ nghịch với các số 3;4;6
Bài 4 (3 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC ( AB < AC) Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điêm K sao cho IK = IB .
Chứng minh /ABI = /CKI.
Chứng minh KC //AB.
Trên đoạn thẳng IA lấy D ,trên đoạn thẳng IC lầy F sao cho ID = IF.
Chứng minh DB // KF
--- HẾT ---
ĐÁP ÁN
BÀI
NỘI DUNG ĐÁP ÁN
ĐIỂM

1
a) /
/
0,5

0,5


b) /
/
0,5

0,5


/
/
0,5


0,5

2
/
/
0,5


0,5


/
/
/
0.25 
Gửi ý kiến