Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:53' 13-12-2018
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 644
Số lượt thích: 1 người (Trịnh Thị Hương)


ĐỀ KIỂM TRA HỌC THÊM HỌC KÌ I-NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT MÔN: SINH HỌC LỚP 12
NGUYỄN VĂN CỪ Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------------

( Mã đề gồm 4 trang)

Chọn phương án trả lời đúng nhất và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1: Biết rằng không xảy ra đôṭ biến. Theo lí thuyết, phép lai AABb × Aabb cho đời con có bao nhiêu loaị kiểu gen?
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 2: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:
(1) Tật dính ngón tay số 2 và 3. (2) Hội chứng Đao.
(3) Bệnh bạch tạng. (4) Hội chứng Claiphento.
Có bao nhiêu thể đột biến có nguyên nhân do đột biến nhiễm sắc thể?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 3: Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây sai?
A. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp
B. Các giống khác nhau có mức phản ứng khác nhau
C. Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng
D. Mức phản ứng không do kiểu gen quy định
Câu 4: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
(1) Khi riboxom tiếp xúc với mã 5’UGA3` trên mARN thì quá trình dịch mã dừng lại.
(2) Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều riboxom cùng thực hiện quá trình dịch mã.
(3) Khi thực hiện quá trình dịch mã, riboxom dịch chuyển theo chiều 3`→5` trên phân tử mARN.
(4) Mỗi phân tử tARN có một đến nhiều anticodon.
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 5: Đặc điểm chung của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật và cấy truyền phôi động vật là đều tạo ra
A. các cá thể có kiểu gen thuần chủng B. các cá thể có kiểu gen đồng nhất
C. các cá thể rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình D. các cá thể có gen bị biến đổi
Câu 6: Quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen (A, a và B, b) đã tạo ra 4 loại giao tử, trong đó loại giao tử AB chiếm 20%. Theo lí thuyết, kiểu gen của cơ thể này và khoảng cách giữa 2 gen đang xét là
A. Ab/aB và 40 cM B. Ab/aB và 20 cM C. AB/ab và 20 cM D. AB/ab và 40 cM
Câu 7: Quần thể tự phối ban đầu có toàn kiểu gen Aa, sau 3 thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tồn tại trong quần thể là:
A. 87,5% B. 75% C. 25% D. 37,5%
Câu 8: Tập hợp những quần thể nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hợp côn trùng đang sống ở Vườn Quốc gia Cúc Phương
B. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây
C. Tập hợp cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì
D. Tập hợp các con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc Gia Cát Tiên
Câu 9: Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về nhiễm sắc thể giới tính?
(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma.
(2) Trên nhiễm sắc thể giới tính chỉ mang gen quy định tính đực, cái của loài.
(3) Gen trên NST giới tính Y chỉ di truyền cho đời con ở giới XY.
(4) Trong cùng một loài, cặp NST giới tính của con đực khác với cặp NST giới tính của con cái.
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 10: Dùng cônsixin xử lí hợp tử có kiểu gen BbDd, sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh thì có thể tạo ra thể tứ bội có kiểu gen
A. BBbbDddd B. BBbbDDDd C. BBbbDDdd D. BBBbDDdd
Câu 11: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sự di truyền liên kết ?
A. Liên kết gen hoàn toàn làm tăng tần số biến dị tổ hợp
B. Số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của loài
C. Các gen trên cùng 1 nhiễm sắc thể phân li cùng nhau và làm thành nhóm gen liên kết
D. Liên kết gen hoàn toàn tạo điều kiện
 
Gửi ý kiến