Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguen Dinh Tuan
Ngày gửi: 10h:11' 13-12-2018
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 704
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHIẾU KIỂM TRA LỚP 4
Nga Lĩnh (Kiểm tra định kì cuối học kì 1) Năm học 2017 - 2018

Họ tên người coi, chấm thi
Họ và tên học sinh:…………..…………………………Lớp: 4 …
Họ và tên giáo viên dạy:………………………………………..
MÔN: TOÁN Thời gian 40 phút


1.


2.Điểm
Nhận xét của giáo viên
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: (1 điểm)
a. (0,5 điểm) 3 tấn 20kg = .......... ? kg. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 3020 B. 3200 C. 3002
b. (0,5 điểm) 8m 6cm = .......... ? cm. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 8006cm B. 806 cm C. 86 cm
Câu 2: (1 điểm)Muốn tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 17cm và chiều rộng là 8cm. Cách tính nào đúng ?
A. 17 + 18 B. (17 + 8) x 2 C. 17 x 8
Câu 3: (1 điểm)Đúng ghi Đ, sai ghi S vào sau:
Cho các số : 350, 124, 145, 236.
a. Những số chia hết cho 2 và 5 là: 160; 164.

b. Những số chia hết cho 3 và 9 là : 135; 234.
Câu 4: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
156283 + 1589


192368 - 53912


5682 + 1958 x 39


Câu 5: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a. Giá trị của biểu thức 17 + a với a = 5 là :.............................................
b. Giá trị của biểu thức 21 + b với b = 19 là:.............................................
II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:
a. 365 x 123 b. 1988 : 14

Bài 7. (1 điểm) Tính:
823546 – 693924 : 28 =
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 8: ( 1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: m : 2 + 30 x n với m = 160, n = 8

Bài 9. (1 điểm) Tìm X biết :
a. X + 7489 = 7565 b. X - 2428 = 1266.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 10. (1 điểm) Tổng số học sinh toàn trường Tiểu học Bình Mình là 736 em, số học sinh nữ ít hơn học sinh nam là 56 em. Hỏi trường Tiểu học Bình Mình có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
Bài giải
.......................................................................
........................................................................
.......................................................................
.........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
ĐÁP ÁN:
I. TRẮC NGHIỆM ( 6,0 điểm)
Câu
1
2
3


a
b
c
a
b


Đáp án
A
B
A
S

C

Điểm
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1đ

Câu 4: (1,5 điểm) Mỗi phép tính nối đúng được 0,5 điểm
1-2; 2-1; 3-3
Câu 5: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:
a. Giá trị của biểu thức 17 + a với a = 5 là : 22 ( 0,5 điểm ).
b. Giá trị của biểu thức 21 + b với b = 19 là : 40 ( 0,5 điểm ).
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 điểm)
Bài 1.Tính: (1điểm)
823546 – 693924 : 28 = 823546 – 24783 = 798763
Bài 2. (1 điểm).Tìm X biết:
a. X + 7489 = 7565 b. X - 2428 = 1266
X = 7565 – 7489 X = 2428 + 1266
X = 76 (0,5 điểm ) X = 3694 (0,5 điểm )
Bài 3. (2 điểm).
Bài giải
Số học sinh nam là
( 736 + 56) : 2 = 396 (học sinh) (0,75 điểm)
Số học sinh nữ là
736 - 396 = 340 (học sinh) (0,75 điểm)
Đáp số : nam: 396 học sinh (0,5 điểm)
nữ : 340 học sinh


 
Gửi ý kiến