Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hiếu - PTA
Người gửi: Nguyễn Chí Hiếu
Ngày gửi: 15h:50' 13-12-2018
Dung lượng: 168.5 KB
Số lượt tải: 491
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT CÀNG LONG
TRƯỜNG TH PHƯƠNG THẠNH A
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học: 2018 - 2019


MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIN HỌC 4

Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
Thực hànhTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chương 1: Khám phá máy tính
Số câu

Số điểm

Câu số
Chương 2: Em tập vẽ
Số câu

Số điểm

Câu số
Chương 3: Soạn thảo văn bản
Số câu

Số điểm

Câu số
Tổng
Số câu

Số điểm
PHÒNG GD&ĐT CÀNG LONG
TRƯỜNG TH PHƯƠNG THẠNH A
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học: 2018 - 2019

MÔN: TIN HỌC Lớp 4 ( Lý thuyết)
(Thời gian: 40 phút)
A. LÝ THUYẾT (8 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM (6 Điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Em hãy cho biết đâu là thư mục? M1
b. c. d.


Câu 2: Trong các thao tác dưới đây, thao tác nào là xóa thư mục? M2
Nháy chọn Copy c. Nháy chọn Rename
Nháy chọn Delete, chọn Yes. d.Cả 3 đều đúng
Câu 3: Nút lệnh nào sử dụng để tạo thư mục trong ổ đĩa D:\ M1
New Folder b. Cut c. Past d. Copy
Câu 4: Nút lệnh nào dùng để đổi tên thư mục: M1
New Folder b. Rename c. Open d. Delete
Câu 5: Thiết bị dùng để lưu trữ thông tin tiện lợi là: M1
USB b. Đĩa CD c. Ổ cứng di động d. Cả 03 đúng
Câu 6: Trong các chương trình sau chương trình nào là trình duyệt web: M1
Coccoc b. Chrom c. Internet Explorer d. Cả 03 đúng
Câu 7: Để viết chữ lên hình ta sử dụng công cụ nào? M1
Crop b. A c. Rotate d. Add Text
Câu 8: Thẻ View có công cụ để hiển thị lưới trên trang vẽ là: M1
Ruler b. Gidliner c. Status bar d. Không có
Câu 9: Nối cột A với cột B sao cho đúng ? M2
A
B
Sao chép màu


Xoay hình


Màu tự động


Viết chữ lên hình

Câu 10: Điền vào chỗ chấm (…) sao cho đúng. M2
a.Khon6 ngoan doi961 dap91 nguoi72 ngoai2 =>………………………………………
b.Gaf cungf mootj mej chows hoaif ddas nhau =>…………………………………….

Câu 11: Phần mềm Word, để chỉnh sửa hình ảnh ta nháy chuột vào thẻ nào? M1
Format b. Design c. Home d.View
Câu 12: Trong phần mềm Word, để viết chữ lên hình ta chọn lệnh nào sau đây M1
A b. Past c. Add Text d. Delete
II. TỰ LUẬN: (2 điểm)
Ta muốn ghi chú thích lên hình vẽ đó, ta làm như thế nào? (2 điểm). M2
B1:....................................................................................................................................
B2:....................................................................................................................................
B3:....................................................................................................................................
B4:....................................................................................................................................


PHÒNG GD&ĐT CÀNG LONG
TRƯỜNG TH PHƯƠNG THẠNH A
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học: 2018 - 2019


MÔN: TIN HỌC Lớp 4 (Thực hành)
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

B. THỰC HÀNH: (2 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Dùng các công cụ đã học, em hãy vẽ và tô màu hình dưới đây? M3
Câu 2: (1 điểm)
Khởi động phần mềm Word soạn bài thơ sau và làm theo yêu cầu bên dưới: M4
Quà mẹ
 
Gửi ý kiến