Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Hoàng Sanh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:38' 24-12-2018
Dung lượng: 332.3 KB
Số lượt tải: 1262
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thúy Hòa)
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I – Năm học: 2017 - 2018
Môn : Toán – Lớp 2/ 1

Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Số và phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.
Số câu
1

1

1
1

1
3
2


Số điểm
1,0

1,0

1,0
1,0

1,0
3,0
2,0

Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét, ki-lô-gam. lít. Xem đồng hồ.
Số câu
1
1


1
1


Số điểm
1,0
2,0


1,0
2,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác.
Số câu


1
1
1
1


Số điểm


1,0
1,0
1,0
1,0

Tổng
Số câu
2

2
1
1
2

1
5
4


Số điểm
2,0

2,0
1,0
1,0
3,0

1,0
5,0
5,0


Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì 1 – lớp 2.2
Năm học: 2017 - 2018
STT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng

1
Số học
Số câu
01
01
02
01
5Câu số
………
….
…
…..


2
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
01

01

2Câu số


3
Yếu tố hình học
Số câu
01
01


2Câu số


Tổng số câu
3
2
3
1
9


Họ và tên: ...............................................
Lớp: 2/

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Môn: Toán – Lớp 2
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: ..../...../ 2017

Điểm


Bằng chữ
Nhận xét bài làm của học sinh.
…………………………………………………………
…………………………………………………………


ĐỀ BÀI

I . TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1:
Số liền trước của 69 là: (M1= 1đ)
A. 60 B. 68 C. 70 D. 80

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là: (M1= 1đ)
A. 10            B. 90           C. 99          D. 100
Câu 3: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45 90 – 30 (M1= 1đ)
A. <            B. >           C. =            D. +

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (M3= 1đ)

- 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 5: Số? (M1= 1đ)
1 giờ chiều hay …..giờ
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 6 : (M1= 1đ)
b, Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4II. TỰ LUẬN: (4 điểm) Hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 = 2đ)
a, 26 + 29 b, 45 + 38 c, 41 - 27 d, 60 – 16
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2: Nhà Lan nuôi một con bò sữa. Ngày thứ nhất con bò này cho 43l sữa. ngày thứ hai nó cho ít hơn ngày thứ nhất 18l sữa. Hỏi ngày thứ hai con bò cho bao nhiêu lít sữa? (M2= 2đ)
Bài giải

Đáp án kiểm tra học kỳ I - Năm học 2017 - 2018
I . TRẮC NGHIỆM : (6 điểm)
Câu 1: Số? (M1= 1đ)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓