Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Trung
Ngày gửi: 14h:08' 26-12-2018
Dung lượng: 172.5 KB
Số lượt tải: 969
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Mạnh Hải)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề).


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nếu a chia hết cho 2 và b chia hết cho 6 thì tổng a + b chia hết cho:
A. 8
B. 2
C. 4
D. 12

Câu 2. Sắp xếp các số nguyên -1; 2; -13; 0 theo thứ tự tăng dần ta được dãy số nào sau đây:
A. -13; -1; 0; 2
B. -1; -13; 0; 2;
C. -1; 0; 2; -13
D. -13; 0; -1; 2

Câu 3. Ước chung lớn nhất của 15 và 17 là
A. 1
B. 255
C. 15
D. 17

Câu 4. Số nào sau đây là số nguyên tố?
A. 12
 B. 29
 C. 36
D. 81

Câu 5. Cho hình vẽ, biết AB = 2cm, AC= 5cm.


 Độ dài đoạn thẳng BC là:
A. 7cm
B.  3,5cm
 C. 10cm
D. 3cm

Câu 6. Cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB có độ dài là 8cm. Độ dài đoạn OA
A. 8cm
B. 16cm
C. 4
D. 3cm

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7.(2,0 điểm) Thực hiện các phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể):
a) 219.32 + 219.68
 b) (-20) − |−15| : 5

 c) (-1018) + (342 +1018)
 d) |14| - [57 :55 + (-29)]

Câu 8. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 7x + 8 = 29 b) (3x - 25). 22018 = 22019
Câu 9. (2,0 điểm) Nhân kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (1982-2018), đội văn nghệ của nhà trường có 48 bạn nam và 72 bạn nữ. Cô tổng phụ trách muốn chia đội văn nghệ thành các nhóm sao cho số học sinh nam và số học sinh nữ trong các nhóm đều bằng nhau.
a) Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm?
b) Khi đó, mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ.
Câu 10. (1,5 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 3cm, ON = 9cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN
b) Vẽ P là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng MP.
c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng OP không? Vì sao?
Câu 11. (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, y biết xy + x + 2y = 5
………………Hết………………
Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.Hs không sử dụng máy tính
Họ và tên học sinh: …………………………………………………….. Số báo danh ……………


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN 6

I. TRẮC NGHIỆM (3điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

B
A
A
B
D
C

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
CÂU
NỘI DUNG
THANG ĐIỂM

7
a
21900
0,5


b
-23
0,5


c
342
0,5


d
18
0,5

8
a
7x + 8 = 29  7x = 21 x = 3
0,5


b
3x – 25 = 2  3x = 27  x = 9
0,59

Gọi số cách chia nhóm là x (xN*)
Theo bài ra ta có: 48 chia hết cho x; 72 chia hết cho x; mà x lớn nhất
Suy ra x = ƯCLN(48;72)
48 = 24. 3;
72 = 23.32 ;
ƯCLN(48;72) = 23.3 = 24
Vậy có thể chia đội văn nghệ thành nhiều nhất thành 26 nhóm.
Khi đó, mỗi nhóm có 48 : 24 = 2 học
 
Gửi ý kiến