Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu lam
Người gửi: Trương Thị Loan
Ngày gửi: 16h:34' 13-01-2019
Dung lượng: 98.7 KB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
Matran
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


I.Listen
 15%
(1.0p)
(5)

Sốđiểm


1pSốcâu


5Tổngđiểm (1)


1.0pII. Vocabulary & Grammar
35%
(3.0p)
(13)

1. Tenses
………
Sốđiểm:
0.6p
0.4pSốcâu:
3
2Tổngđiểm (1)
0,6p
0,4p2. MCQ

Sốđiểm:
1.25p
0,75pSốcâu
5
3Tổngđiểm (2)
1,25p
0,75pIII. Reading30%
(3.0p)
(10)

1. Gap fill

Sốđiểm:
0.6p
0.4pSốcâu
3
22. Reading comprehension

Sốđiểm:
1,2p
0,8pSốcâu
3
2Tổngđiểm (3)
1,8p
1,2pIV. Writing
20%
(6)
(2.0p)

Arrange


Sốđiểm:


 2Sốđiểm:


1.0p2. Writing


Sốđiểm:4


Sốcâu


Tổngđiểm (4)
0
0
2.0p
2.0p


Tổngsốcâu
14
9
7
4
34

Tổngđiểm (1-4)
3,65p (40%)
2.35p(30%)
2.0p(20%)
2.0p(10%)
10p
TRƯỜNGTHCS NGHĨA HÙNG
 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH 6
NĂM HỌC: 2018 - 2019

Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đềMãđề: 132
Họ và tên: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . .. . . . . . .. .
Đề thi gồm 2 trang - Học sinh làm trực tiếp trên tờ đề thi

A.LISTENING .1.Listen to a girl talking about a person . Circle the best answer A,B or C.You listen TWICE.(1.0p)
1.Who is the auther talking about ?
A. Her friends B. Her neighbour C. Her best friend
2. Which of these sentences decribes Mai ?
A. Mai is short with long straight hair and a round face .
B. Mai is tall with short straight hair and a long face .
C. Mai is tall with long straight hair and a round face .
3. Which clothing does Mia like wearing ?
A. T -shirts and skirts B. T-shirts and jeans C. Skirts and dresses
4. Which of the signs is Mai’s sign ?
A. Virgo B. Libra C. Pisces
5. Why does the author like Mai?
A. Because she’s interesting B. Becase she’s friendly C. Because she’s talkative
B. GRAMMAR AND VOCABULARY
Question I. Circle the best answer (2.0p)
1. We live in a town house but our grandparents live in a …………house.
A. villa B. country C. apartment D. city

2.There ___________ a watch and two pictures on the wall.

A. is
B. are
C. be D. am
3. Mai is very……… . She likes to draw pictures. She has lots of new ideas.
A. hardworking B. funny C. creative D. confident
4. It is hot today. I don’t want to stay at home. I want ……..swimming.
A. go B. to go C. going D. goes
5.This is my father. He is ______ doctor.
A.an B.the C.a D.
6.Thu _____ up at 5.30 every morning.
A.get
 
Gửi ý kiến