Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:52' 24-04-2019
Dung lượng: 27.8 KB
Số lượt tải: 148
Số lượt thích: 0 người
Tuần18Ngày soạn:23/12/2018
Tiết35Ngàydạy: 26/12/2018
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Thời gian: 45 phút
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Kiểm tra đánh giá kiến thức của HS sau học kì I.
2. Kĩnăng:
Rènkĩnăngtáihiệnkiếnthức.
Rènkĩnăngtưduy.
3. Tháiđộ:
Trungthực, nghiêmtúckhilàmbài.
II. Đồdùngdạyhọc:
Giáoviên :Đềkiểmtrađãđượcphôtô.
Họcsinh: Ôntậpcáckiếnthứchọckì I.
a/ Ma trận hai chiều.

Cấp độ

Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Chương IV: Lá
Nêu được khái niệm quang hợp và vẽ được sơ đồ quang hợp
Nêu được khái niệm hô hấp và vẽ được sơ đồ hô hấp

Giải thích được hiện tượng của quang hợp và hô hấp
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 4
3,0 điểm=
30%
Số câu:2
3 điểm=
30%


Số câu 6
6 điểm= 60%

Chương V: Sinhsảnsinhdưỡng
Nêuđượckháiniệmsinhsảnsinhdưỡngcủacây
Giảithíchđượchiệntượngsinhsảnsinhdưỡngcủacây
.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1
1 điểm=
10%
Số câu: 1
1 điểm=
10%


Số câu: 2
2 điểm=
20%

Chương VI: Hoa
.
Nêuđượcđặcđiểmcủahoalưỡngtínhvàhoadơntính. Hãykểtênbaloạihoalưỡngtính

Phânbiệtđượchoalưỡngtínhvàhoadơntính.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2
1 điểm=
10%
Số câu: 1
1 điểm=
10%


Số câu: 1
2điểm=
20%

Tổng câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 7
5 điểm =
50 %
Số câu: 4
5 điểm =
50%


Sốcâu:11
10 điểm =
100%


b/ Đềkiểmtra:
Câu 1: a) Nêukháiniệmquanghợp? Viếtsơđồquanghợp?
Tạisaonói : “ Rừngcâynhưmộtláphổixanhcủa con người”, cácemhãygiảithíchlàmrõ ý câunóiđó?
Câu 2: a)Vìsaohôhấpquantrọngđốivớicâyxanh? Viếtsơđồhôhấp?
b) Vìsaohôhấpvàquanghợptráingượcnhaunhưnglạicómốiquanhệchặtchẽvớinhau?
Câu 3: Nêukháiniệmsinhsảnsinhdưỡngtựnhiên ở cây?
Tìm 4 vídụ, yêucầuchỉrõbộphậnhìnhthànhcâymới.
Câu 4: Nêuđặcđiểmcủahoalưỡngtínhvàhoadơntính. Hãykểtênbaloạihoalưỡngtính
vàbaloạihoađơntínhmàembiết ?
c/ Hướngdẫnchấm:
Câu1:
a) Khái niệm quang hợp:
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả ra khí ôxi. (1đ)
Sơđồquanghợp:Anhsáng
Nước + KhícacbonicTinhbột + Khíôxi(1đ)
Chấtdiệplục
b)Rừngcâynhưmộtláphổixanhcủa con ngườivì:
Nhờcóquátrìnhquanghợp, rừngcâygiúpđiềuhòakhôngkhí (hútkhícacbonic, nhảkhíôxi) (0,5đ)- Rừngcâythoátrahơinướclàmmátkhôngkhí, ngoàirarừngcòngiúpngănbụilàmkhôngkhítronglành. (0,5đ)Câu 2:
a)Hôhấpquantrọngđốivớicâyxanhvì: nhờquátrìnhhôhấp, câylấykhíôxiphângiảichấthữucơtạoranănglượngcungcấpchocáchoạtđộngsốngcủacây. (1đ)
Sơđồhôhấp: (1đ)
Chấthữucơ + KhíôxiNănglượng + Khícacbonic + hơinước
b)Hôhấpvàquanghợplàhaiquátrìnhtráingượcnhaunhưnglạicóquanhệchặtchẽvớinhauvì:
Quátrìnhquanghợptạorachấthữucơvàkhíôxicungcấpcho quátrìnhhôhấp.(0,5đ)

hấpsửdụngkhíôxiphângiảichấthữucơ do quanghợpcungcấptạoranănglượngđểthựchiệnquátrìnhquanghợpvàcáchoạtđộngsốngkháccủacây. (0,5đ)
Câu 3:
Kháiniệm: Sinhsảnsinhdưỡngtựnhiên ở câylàkhảnăngtạothànhcâymớitừcáccơquansinhdưỡngnhưrễ, thân, látrongđiềukiệncóđộẩm. (1đ)
Vídụ: Khoailangtạothànhcâymớitừrễcủhoặcthânbò. (0,25đ)
Câyxươngrồngtrồngbằngthân. (0,25đ)
Câylábỏngtạothànhcâymớitừcácméplá. (0,25đ)
Tiêutạothànhcâymớitừmộtđoạnthân. (0,25đ)
Câu 4:
Hoalưỡngtínhlàhoacócảnhịvànhụy. (0,5đ)
Vídụ: Hoarâmbụt, hoacải, hoabưởi. (0,25đ)
Hoađơntínhlàhoachỉcónhịhoặcnhụy. (0,5đ)
Hoađực: chỉcónhị. (0,25đ)
Hoacái: chỉcónhụy. (0,25đ)
Vídụ: Hoadưachuột, hoamướp, hoabí. (0,25đ)
III. Hoạtđộngdạyhọc:
1. Kiểmtrabàicũ:
2.Bàimới:
GV thôngbáomụcđích, yêucầucủatiếtkiểmtrahọckì.
GV phátđềkiểmtra.
HS nhậnđềkiểmtranghiêmtúclàmbài.
GV giámsátgiờthiđảmbảogiờthinghiêmtúc, côngbằng.
IV. Đánhgiá:
Sau 45 phút, GV thubài.
Nhậnxéttinhthần, tháiđộ HS tronggiờthi.
V. Dặndò:
Xemtrướcnội dung bài 30: Thụphấn.
…………………………………………………………………………………………
(Rútkinhnghiệm:


 
Gửi ý kiến