Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lu Ti Dung
Ngày gửi: 14h:25' 19-05-2019
Dung lượng: 132.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HKI MÔN VẬT LÍ 12
Câu 1: Dao động mà có biên độ giảm dần theo thời gian là dao động
A. tắt dần B. duy trì C. điều hoà D. cưỡng bức
Câu 2: Một con lắc đang dao động điều hoà. Đại lượng nào sau đây biến thiên không cùng tần số với các đại lượng còn lại?
A. Li độ B. Vận tốc C. Gia tốc D. Động năng
Câu 3: Trong dao động điều hoà, li độ và gia tốc luôn biến thiên :
A. cùng pha B. ngược pha C. vuông pha D. lệch góc π/3
Câu 4: Thế năng của dao động điều hoà cực tiểu khi
A. li độ cực đại B. gia tốc cực đại C. tốc độ cực đại D. tốc dộ cực tiểu
Câu 5 : Con lắc đơn dao động điều hoà vận tốc tăng khi nó
A. mọi vị trí B. đang ở vị trí thế năng bằng động năng
C. đến vị trí cân bằng D. đi từ vị trí cân bằng đến li độ lớn nhất
Câu 6: Tại một nơi xác định, hai con lắc đơn có độ dài l1 và l2, dao động điều hoà với tần số tương ứng f1 và f2. Tỉ số f1/f2 bằng :
A.  B.  C.  D. 
Câu 7: Con lắc lò xo gồm vật m, lò xo có độ cứng k dao động điều hòa, khi treo thêm vào vật một vật nặng 3m thì tần số con lắc :
A. tăng 2 lần B. giảm 2 lần C. tăng 3 lần D. giảm 3 lần
Câu 8: Một con lắc dao động với biên độ 10cm. Cơ năng khi con lắc ở vị trí biên là bao nhiêu khi động năng ở vị trí cân bằng là 8J.
A. 10J B. 0,6J C. 6J D. 8J
Câu 9: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động x1=6cos4πt (cm) và x2=6cos(4πt + π/3) (cm). Phương trình dao động tổng hợp là :
A. x = 6cos(4πt + π/3) cm B. x = 6cos4πt cm
C. x = 6cos(4πt + π/6) cm D. x = 2cos(4πt + π/2) cm
Câu 10 : Một vật dao động điều hoà biên độ A = 6cm. Tại một thời điểm mà động năng bằng 3 lần thế năng thì li độ tại thời điểm này là
A. x = ( 9cm B. x = ( 3cm C. x = ( 6cm D. x = ( 2cm
Câu 11: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu?
A. Một nửa bước sóng B. Hai lần bước sóng
C. Một bước sóng D. Một phần tư bước sóng
Câu 12 : Điều khẳng định nào sau đây là không đúng khi nói về sóng cơ:
A. Sóng truyền trong chất rắn là sóng ngang
B. Sóng truyền trong chất khí là sóng dọc
C. Sóng dọc truyền được trong môi trường chất rắn
D. Sóng truyền trong nước là sóng ngang
Câu 13: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng :
A. một phần tư bước sóng. B. một số nguyên lần bước sóng
C. một bước sóng D. một nửa bước sóng
Câu 14: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào
A. Tần số âm B. Năng lượng âm C. Biên độ âm D. Vận tốc truyền âm
Câu 15: Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là:
A. 0,25m B. 0,5m C. 2m D. 1m
Câu 16 : Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36 s chu kì của sóng biển là:
A. 0,25 s B. 2 s C. 4 s D. 0,5 s
Câu 17 : Sóng phát ra có chu kì T = 0,2s gọi là
A. âm nghe B. siêu âm
C. không phải sóng âm D. hạ âm
Câu 18: Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số f = 50 Hz, vận tốc truyền sóng là v = 175 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau, giữa chúng có 2 điểm khác cũng dao động ngược pha với M
Avatar

Đề này là đề  vật lý. Đề cho nhầm vào file đề môn sinh học rồi ạ

 
Gửi ý kiến