Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hani Trần
Ngày gửi: 09h:07' 07-08-2019
Dung lượng: 41.7 KB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐỨC PHỔ
TRƯỜNG TH PHỔ AN

 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: TOÁN
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)
1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:
A. 5785 B. 6 874 C. 6 784 D. 5 748
2. 5 tấn 8 kg = ……… kg?
A. 580 kg B. 5800 kg C. 5008 kg D. 58 kg
3. Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là:
A. 605 B. 1207 C. 3642 D. 2401
4. Trong các góc dưới đây, góc nào là góc tù:

Góc đỉnh A B. Góc đỉnh B
C. Góc đỉnh C D. Góc đỉnh D
Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)
A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu? (0,5 điểm)
A. XIX B. XX C. XVIII D. XXI
Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)
Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………………………………..
II. Tự luận: (6 điểm)


Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 72356 + 9345 b. 3821 - 1805
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
c. 2163 x 203 d. 2688 : 24
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
a). 2 x 134 x 5 b). 43 x 95 + 5 x 43
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
Bài giải


Câu 4: ( 1 điểm) Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4
Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874
Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg
Câu 1c) – ý C: 3642
Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B
Câu 2:  B (1 đ)
Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu?
- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)
Câu 4: Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)
II. Tự luận: (4 điểm)
Bài 1- (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701 b. 2016 c. 439089 d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất : Làm đúng mỗi phần cho 0,5đ
2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134
= 10 x 134
= 1340
 b. 43 x 95 + 5 x 43
= 43 x (95 + 5)
= 43 x 100 = 4300


Bài 3: (2 điểm)
Bài giải
Tuổi của mẹ là:
(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)
Tuổi của con là:
(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)
Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)
Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 4 : (1 điểm)
Số dư là 19 thì số chia bé nhất là : 20
Số bị chia bé nhất là: 20 x 12 + 19 = 259
Đáp số: 259
 
Gửi ý kiến