Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Văn Chất
Ngày gửi: 21h:50' 14-12-2019
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 1250
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Lớp: 7/…
Họ tên: ………………………………
SBD: ………
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI 2019-2020
MÔN: TIẾNG ANH
THỜI GIAN: 45 phút
(Không kể chép phát đề)
Giám thị:

Điểm:
Lời phê của giáo viên
Giám khảo
Đề 1: (Học sinh làm trực tiếp vào đề thi)

A. SPEAKING: (2.5 POINTS):......................................
B. LISTENING: (2.5 POINTS)
I. Listen to the passage about Chu Van An and choose the corecct answer.(1 point)
1. Chu Van An was born in....................
A. Thanh Xuan District B. Thanh Ba District C. Thanh Tri District
2. He passed the............................
A. doctoral examination B. royal examination C. regional examination
3. He began his career as a............................
A. worker B. teacher C. doctor
4. He died in............................
A. 1370 B. 1373 C. 1337
II. Listen to the passage about Chu Van An again and answer the questions. (1.5 points)
1. When was Chu Van An born?
………………………………………………………………………………………………………
2. What was he like?
………………………………………………………………………………………………………
3. How old was he when he died?
………………………………………………………………………………………………………
C. READING: (2.5 POINTS).
B. READING
I. Fill in each blank of the passage with the suitable word from the box.(1 point)
yard waterpuppet wood countryside pool

Have you ever seen a (1) show? It is so special and fantastic. It`s a unique Vietnamese tradition. Children love the performance, and tourists who come to Viet Nam greatly enjoy this kind of art.
Water puppetry is a traditional art form. It began in the 11th century. It originated in the villages of the Red River Delta of North Viet Nam. The show is performed in a (2) . The puppets are supported by strings under the water and controlled by the puppeteers behind a screen, so they appear to be moving on the water. The puppets are made of (3) and then painted.
The themes of the puppet shows are rural: the performances show everyday life in the (4) and folk tales. There are stories about rice farming, fishing and Vietnamese village festivals.
1............................. 2................................ 3............................... 4..............................
II. Read the completed passage and answer the questions.(1.5 points)
1. When did water puppetry begin?
………………………………………………………………………………………………………
2. Where does a water puppet show take place?
………………………………………………………………………………………………………
3. Who are the puppets controlled by?
………………………………………………………………………………………………………
D. WRITING. (2.5 POINTS):
I. Rewrite the sentences in passive.( 1.5 points)
1. She can answer this question.
(This question……………………………...................…………………………………
2. They sell tickets at the gate of the tourist site.
(Tickets…………………….......................……………………………..……………
3. Edision didn’t invent the telephone,
(The telephone …………………………………………………………………………..
II. Write an instruction about popular foods or drinks (about 60 words)in your neighbourhood.(1 point)
Use the following cues:
-Name of foods or drinks
-How to make or cook them
………………………………....…………………………………………………………………...
…………………………........………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
---The end---
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Lớp: 7/…
Họ tên: ………………………………
SBD: ………
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI 2019-2020
MÔN: TIẾNG ANH
THỜI GIAN: 45 phút
(Không kể chép phát đề)
Giám thị:

Điểm:
Lời phê của giáo viên
Giám khảo
Đề 2: (Học sinh làm trực tiếp vào đề thi)

A. SPEAKING: (2.5 POINTS):......................................
B. LISTENING: (2.5 POINTS)
I. Listen to the passage about Chu Van An and choose the corecct answer.(1 point)
1. Chu Van An was born in....................
A. Thanh Xuan District B. Thanh Ba District C. Thanh Tri District
2. He passed the............................
A. doctoral examination B. royal examination C. regional examination
3. He began his career as a............................
A. worker B. teacher C. doctor
4. He died in............................
A. 1370 B. 1373 C. 1337
II. Listen to the passage about Chu Van An again and answer the questions. (1.5 points)
1. When was Chu Van An born?
………………………………………………………………………………………………………
2. What was he like?
………………………………………………………………………………………………………
3. How
 
Gửi ý kiến