Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chuon Chuon
Ngày gửi: 09h:19' 17-12-2019
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 1031
Số lượt thích: 0 người
A.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
Hãy khoanh tròn ý đúng nhất trong mỗi câu sau :
Câu 1. Tập hợp các số tự nhiên N là
A. {1;2;3;4;...} B. {0;1;2;3;4;...} C. {1;2;3;...;9} D. {0;1;2;3;4}
Câu 2. Tập hợp con của tập hợp M={1;2;3} là
A. {1;2;4} B. {2;4} C. {1;4} D. {2;3}
Câu 3. Số nào là hợp số?
A. 6 B. 7 C. 2 D. 11
Câu 4. Tổng nào chia hết cho 5 ?
A. (35 + 27) B. (40 + 25) C. (13 + 15) D. (21 + 7)
Câu 5. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là 
A. N B. Q C. Z D. N*
Câu 6. Hình1 cho biết
A. M là trung điểm của đoạn thẳng IK
B. I là trung điểm của đoạn thẳng MK
C. K là trung điểm của đoạn thẳng IM
D. M không là trung điểm của đoạn thẳng IK
Câu 7. Hình 2 cho biết
A. Tia xy
B. Đường thẳng xy
C. Đoạn thẳng xy
D. Tia yx
Câu 8. Cách viết đúng là
A. 4{2;4;6;8} B. {1;2;5;7}={2;4;6;8}
C. {2;4}{2;4;6;8} D. 4{2;4;6;8}
Câu 9. Kết quả của phép tính (–12) +23 bằng
A. 35 B. –35 C. 11 D. –11
Câu 10. Số 60 phân tích ra thừa số nguyên tố là
A. 6.10 B. 22.3.5 C. 22.15 D. 2.5.6
Câu 11. Kết quả của phép tính 32.33 bằng
A. 54 B. 45 C. 243 D. 36
Câu 12. BCNN(5,15,30) =
A. 30 B. 60 C. 5 D. 1
B.TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (1,0đ) Cho các số 574;527;141; 1346; 3450; 135
a) Số nào chia hết cho 2? Vì sao?
b) Số nào chia hết cho 3? Vì sao?
Bài 2: (3,25đ) Thực hiện phép tính:
a) (–5) + (–25)
b) 21.25 +21.75
c) 11212–3) .32 ]– 55: 53}
d) 
e)Tìm tổng tất cả các số tự nhiên x biết |x|< 2018
f) Tìm ƯCLN (54; 72).
g)Tìm BCNN (90; 120; 180).

Bài 3: (1,0đ)
Số học sinh của một lớp nếu xếp 4 hàng hoặc 6 hàng đều vừa đủ không thừa. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh, biết rằng lớp có khoảng từ 25 đến 40 học sinh?
Bài 4: (1,75đ)
Trên tia Ox lấy hai điểm I và K sao cho OI= 3cm,OK=6cm.
a) Điểm I có nằm giữa O và K không? Vì sao?
b) So sánh OI và IK ?
c) I có là trung điểm của OK không? Vì sao?


I/ Trắc nghiệm :( 3đ)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất
1. Tập hợp các số tự nhiên là tập hợp nào sau đây:
A. N={1;2;3;4;...} B. N={0;1;2;3;4;5} C. N={0;1;2;3;4;...} D. Z={...-2;-1;0;1;2;3...}
2. Cho tập hợp A={1;3;4;6;7}, tập con của tập A là:
A. M={1;3;4} B. H={0;1;2;3...} C. P={1;2;3}. D. B={4;5;6}.
3. Số nào sau đây là hợp số?
A. 1 B. 2
No_avatar

lớp có 36 h/s

 
Gửi ý kiến