Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đình Sâm
Ngày gửi: 20h:49' 19-05-2020
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM


(Đề có 04 trang)
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn: SINH HỌC - LỚP 12 Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)


Câu 1. Theo lý thuyết, cơ thể mang kiểu gen: AaXBXb giảm phân bình thường cho bao nhiêu loại giao tử sau đây?
(1) Aa (2) aXb (3) AXb (4) XBXb (5) AA (6) aXB
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 2. Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây có thể gắn các đoạn ADN với nhau để tạo ADN tái tổ hợp?
A. Amilaza. B. ADN - pôlimeraza.
C. Ligaza. D. Restrictaza.
Câu 3. Mức phản ứng là
A. tập hợp kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.
B. sự biến đổi kiểu hình nên không di truyền được cho thế hệ sau.
C. sự biến đổi kiểu gen nên đem lại sự biến đổi kiểu hình của sinh vật.
D. tập hợp kiểu hình của nhiều kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.
Câu 4. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có ba loại kiểu gen?
A. Aa × aa. B. AA × aa. C. Aa × Aa. D. AA × Aa.
Câu 5. Trong cơ chế phiên mã, enzim ARN polimeraza có vai trò
A. tổng hợp ADN theo chiều 3` 5`.
B. nối các đoạn Okazaki.
C. tổng hợp mARN theo chiều 3` 5`.
D. trượt dọc trên mạch mã gốc của gen theo chiều 3` 5`.
Câu 6. Dạng đột biến nào sau đây xảy ra giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng?
A. Mất đoạn nhiễm sắc thể.
B. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.
D. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.
Câu 7. Đột biến điểm gồm các dạng nào sau đây?
A. Mất, thêm, thay thế nhiều đoạn nhiễm sắc thể.
B. Mất, thêm, đảo vị trí nhiều cặp nuclêôtit.
C. Mất, thêm, thay thế một đoạn nhiễm sắc thể.
D. Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit.
Câu 8. Trật tự nào sau đây đúng khi nói về các mức xoắn trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?
A. Nuclêôxôm  sợi cơ bản  sợi nhiễm sắc  ống siêu xoắn  crômatit.
B. Nuclêôxôm  sợi nhiễm sắc  ống siêu xoắn  crômatit  sợi cơ bản.
C. Nuclêôxôm  sợi cơ bản  ống siêu xoắn  sợi nhiễm sắc  crômatit.
D. Nuclêôxôm sợi nhiễm sắc  sợi cơ bản  ống siêu xoắn  crômatit.
Câu 9. Theo lý thuyết thì thành phần kiểu gen của quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền sẽ
A. không đổi qua các thế hệ.
B. thay đổi qua các thế hệ.
C. tăng dần tần số kiểu gen dị hợp, giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp.
D. giảm dần tần số kiểu gen dị hợp, tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp.
Câu 10. Biện pháp nào sau đây có thể bảo vệ vốn gen của loài người?
A. Liệu pháp gen.
B. Chăm sóc trẻ tật nguyền.
C. Sử dụng các biện pháp tránh thai.
D. Xác định giới tính sớm để sàng lọc trước khi sinh.
Câu 11. Ở người, bệnh hay hội chứng bệnh nào sau đây không phải do đột biến gen gây nên?
A. Đao. B. Phêninkêto niệu.
C. Thiếu máu hồng cầu hình liềm. D. Máu khó đông.
Câu 12. Trong kĩ thuật chuyển gen, tác nhân nào sau đây có thể làm dãn màng sinh chất của tế bào để phân tử ADN tái tổ hợp dễ dàng đi qua màng?
A. Thể truyền có gen đánh dấu. B. Một loại enzim.
C. Nhiễm sắc thể nhân tạo. D. Muối CaCl2.
Câu 13. Nội dung nào sau đây đúng khi nói về cơ chế nhân đôi ADN?
A. Các nuclêôtit của môi trường nội bào liên kết với mạch làm khuôn theo nguyên tắc bổ sung (T - U, G - X).
B. Các nuclêôtit của môi trường
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓