Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Van Da
Ngày gửi: 22h:34' 11-11-2020
Dung lượng: 30.6 KB
Số lượt tải: 448
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Hóa 9
Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề


ĐỀ SỐ 1
1. Phần trắc nghiệm khách quan(3 điểm)
Câu 1: Kim loại không tác dụng với axit H2SO4 loãng là:
A. Mg
C. Cu

B. Al
D.Fe

Câu 2: Nhóm chỉ gồm các oxit axit là:
A. CO2, P2O5, MgO, SO2
C. CO2, P2O5, CaO, SO2

B. CO, P2O5, MgO, SO2
A. CO2, P2O5, NO2, SO2

Câu 3 : Để pha loãng H2SO4 đậm đặc an toàn cần:
A. Cho từ từ H2SO4 đậm đặc vào nước
C. Cho từ từ nước vào H2SO4 đậm đặc

B. Cho đồng thời H2SO4 đậm đặc và nước vào bình
D. Cách A,B đều dùng được

Câu 4: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:
A. Na2O. B. CO, C. SO2, D. HCl
Câu 5: Oxit nào trong 4 oxit sau đây khi tác dụng với axit H2SO4 loãng tạo dung dịch muối có màu xanh lam:
A. MgO
C. ZnO

B. CuO
D.Na2O

Câu 6: Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch axit HCl dư sau phản ứng thu được số lít khí H2ở đktc là:
A. 2,24 lit B. 0,224 lit C. 22,4 lit D. 224 lit
Câu 7: Có những bazơ sau: Fe(OH)2, KOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh?
A Fe(OH)2KOH B. Fe(OH)2Ba(OH)2C. KOH, Ba(OH)2.
Câu 8 : Cho Ba(NO3)2 vào dung dịch nào sau đây thì sau phản ứng có kết tủa trắng xuất hiện
A. KClB. KNO3C. KOH D. K2SO4
Câu 9: Bazơ nào sau đây bị nhiệt phân hủy:
A. Al(OH)2B. NaOH C. Ba(OH)2D. KOH
Câu 10: Chức năng của phân đạm là:
A. giúp cây tổng hợp chất protein.
C.kích thích cây trồng phát triển mạnh.

B. kích thích cây ra hoa và làm quả
D. giúp cây tổng hợp chất diệp lục.

Câu 11: Cho các dung dịch sau đây KCl, HCl, Ba(OH)2.Dùng chất nào sau đây để nhật biết các dung dịch nói trên?
A. Phenolphtalein B. Nước C.KOH D. Quỳ tím
Câu 12: Khi mới trồng cây người ta thường bón phân hóa học nào?
A. Đạm B. Kali C. Lân D. Phân nào cũng được
2. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 13:( 3 điểm):
Hoàn thành các phương trình hoá học theo dãy chuyển hoá sau:
Fe2(SO4)3/FeCl3/Fe(OH)3/Fe2O3/ Fe2(SO4)3
/(5) /(6)
Fe(NO3) 3 Fe
Câu 14( 4 điểm): Cho 15,5g Na2O tác dụng với nước thu được 0,5l dung dịch bazơ.
a, Viết phương trình hoá học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được
b, Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch bazơ nói trên.


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM:
1. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
1
2
3
4
5
6

C
D
A
A
B
A

7
8
9
10
11
12

C
D
A
C
D
C

2. Phần tự luận (7 điểm)
Câu
Nội dung cần đạt
Điểm

Câu 13
Fe2(SO4)3+ 3BaCl2/3BaSO4/+ 2FeCl3
Fe2(SO4)3+ 3Ba(NO3)2/3BaSO4/+ 2Fe(NO3)3
FeCl3+3 NaOH/ Fe(OH)3/+ 3NaCl
2Fe(OH)3/Fe2O3 +3 H2O
Fe2O3 +3 H2SO4/ Fe2(SO4)3+3 H2O
Fe2O3 + 3H2/2Fe + 3H2O
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5


Câu 14


a, Phương trình hoá học: Na2O+ H2O/ 2NaOH (1)
Mol: 1 : 1 : 2
0,25 : 0,25 : 0,5
/
Theo (1): /
Nồng độ mol cuả NaOH là: /
 
Gửi ý kiến