Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: copy
Người gửi: NGUYỄN BẢO
Ngày gửi: 10h:53' 09-12-2020
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 1020
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH LỚP 7 THÍ ĐIỂM
NĂM HỌC 2016-2017

A. PHONETICS.
I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1.
A. better
B. prefer
C. teacher
D. worker

2.
A. near
B. hear
C. dear
D. bear

3.
A. concert
B. concern
C. collect
D. combine

4.
A. picture
B. culture
C. neighbour
D. tourist

5.
A. dependent
B. enjoy
C. absent
D. government

5.
A. future
B. return
C. picture
D. culture

6.
A. first
B. girl
C. bird
D. sister

7.
A. burn
B. sun
C. hurt
D. turn

8.
A. nurse
B. surf
C. picture
D. return

10. A. hot
B. hour
C. hotel
D. hobby

11.
A.
knife
B.
of
C.
leaf
D.
life

12.
A.
although
B.
enough
C.
paragraph
D.
cough

13.
A.
junk
B.
sun
C.
put
D.
adult

14.
A.
headache
B.
architect
C.
chemical
D.
children

15.
A.
aerobics
B.
calories
C.
cycling
D.
doctor

16.
A. collection
B. tradition
C. exhibition
D. question

17.
A. usually
B. leisure
C. version
D. composer

18.
A. closure
B. leisure
C. pleasure
D. sure

19.
A. essential
B. traditional
C. picture
D. audition

20.
A. discussion
B. vision
C. treasure
D. decision

21.
A. painter
B. prefer
C. concert
D. perform


23.
A. actor
B. guitarist
C. attract
D. gallery

25.
A. musical
B. delicious
C. special
D. physician

26.
A. coffee
B. pot
C. bottle
D. one

27.
A. hat
B. map
C. what
D. cap

28.
A. what
B. yogurt
C. problem
D. morning

29.
A. was
B. wall
C. walk
D. water

30.
A. talk
B. salt
C. sausage
D. cause

31.
A. flower
B. flour
C. cow
D. pork

32.
A. soon
B. food
C. noodle
D. cook

33.
A. wash
B. warm
C. wall
D. walk

34.
A. morning
B. forty
C. forget
D. pork

35.
A. wash
B. bag
C. pan
D. add

36.
A. aunt
B. sauce
C. caught
D. daughter

37.
A. daughter
B. sauce
C. laundry
D. aunt

38.
A. wash
B. draw
C. on
D. off

39.
A. bottle
B. roll
C. soft
D. coffee

40.
A. document
B. naughty
C. water
D. audience

II.Find which word does not belong to each group.
1.
A. sick
B. tired
C. sore
D. fit

2.
A. orange juice
B. fresh milk
C. water
D. soft drinks

3.
A. cough
B. flu
C. sunshine
D. sunburn

4.
A. jogging
B. cycling
C. swimming
D. reading

5.
A. sleep
B. rest
C. relax
D. work

6.
A. singing
B. washing
C. cleaning
D. tidying up

7.
A. and
B. but
C. so
D. although

8.
A. junk food
B. fruits
C. fish
D. vegetable
 
Gửi ý kiến