Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Quang Điệp
Ngày gửi: 10h:20' 18-12-2020
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 772
Số lượt thích: 0 người
Trường thcs thị trấn gôi Kiểm tra chất lượng học kỳ I
Họ và tên : ..................................................................................... Năm học 2020 – 2021
Môn Toán 8 ĐỀ 1A
Thời gian làm bài 90 phút
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau :
Câu 1 : Tích (x + 2y)( x - 2y) là
A. x2 - 2y2 B. x2 + 4y2 C. x2 - 4y2 D. x - 4y
Câu 2 : Làm tính chia (2x4 y3 + 6x3y2 – 10x2y) : ( - 2x2y) kết quả là
A. x2y2 + 3xy + 5 C. - x2y2 - 3xy + 5
B. - x2y2 - 3xy - 5 D. - 2x2y2 - 3xy + 5
Câu 3 : Kết quả đa thức 5x2 (3x + y) - 10x ( 3x + y) phân tích thành nhân tử được
A. 5x (3x + y) C. x(3x + y)(x – 2)
B. 5(3x + y)(x – 2) D. 5x(3x + y)(x – 2)
Câu 4 : Chọn phát biểu sai:
A. Số 1 là phân thức đại số C. Số 0 là phân thức đại số
B. Mỗi đa thức là 1 phân thức đại số D.
𝑥+2
0 là một phân thức đại số
Câu 5 : Hình bình hành có hai cạnh liên tiếp bằng nhau là hình gì ?
A. Hình chữ nhật B. Hình vuông C. Hình thoi D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 6 : Cho ABC , đường cao AH . Gọi I là trung điểm AC, E là điểm đối xứng với H
qua I . Tứ giác AHCE là hình gì ?
A. Hình chữ nhật B. Hình bình hành C. Hình thoi D. Hình vuông
Câu 7 : Cho ABC vuông tại A có AB = 8 cm , BC = 10 cm . Diện tích ABC bằng ?
A. 80 cm2 B. 40 cm2 C. 24 cm2 D. 48 cm2
Câu 8 : Đa giác có 13 cạnh thì tổng số đo các góc là :
18900 B. 18090 C. 19800 D. 10980
II/ PHẦN TỰ LUẬN :
Bài 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a/ 3x2 - 3y2 - 12x + 12yb/ 25 – x2 + 6xy – 9y2
Bài 2 : Tìm x biết :
( x – 4)( x + 4) + x(6 – x ) = 2 b) ( x – 3 )2 = 9 – x2
Bài 3 : Thực hiện phép tính
( 24x3 – 18x2 -15x + 9 ) : ( 12x + 9 ) 
Bài 4 : Cho  vuông tại A, E là trung điểm của BC. Gọi H là điểm đối xứng của E qua AC. Kẻ EM AB tại M, gọi N là giao điểm của HE và AC.
Tứ giác ANEM là hình gì?
Chứng minh tứ giác AECH là hình thoi
Tam giác ABC thỏa mãn điều kiện gì thì tứ giác ANEM là hình vuông?
Bài 5 : Cho các số thực x; y thỏa mãn x2 + 2y2 - 2xy + 4y + 4 = 0
Tính giá trị của biểu thức
B = (x - 1)2020 + (y - 3)2020 + (x - y + 1)2020

Trường thcs thị trấn gôi Kiểm tra chất lượng học kỳ I
Họ và tên : ..................................................................................... Năm học 2020 – 2021
Môn Toán 8 ĐỀ 2A
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau :
Câu 1 : Phân thức  được viết bằng phân thức :
A.  B.  C.  D. 
Câu 2 : Tính (x2 - 2xy + y2).(x - y) bằng :
A. -x3 - 3x2y + 3xy2 - y3 B. x 3- 3x2y - 3xy2 - y3
C. x3 - 3x2y + 3xy2 - y3 D.-x3 - 3x2y + 3xy2 + y3
Câu 3: Kết quả của
 
Gửi ý kiến