Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày gửi: 04h:26' 20-03-2021
Dung lượng: 117.0 KB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
TRƯỜNG THCS HOA LƯ
---oOo---

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Tin học 6
Thời gian làm bài: 45 phút;stt
NỘI DUNG KIẾN THỨC
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
tổng số câu
Tổng thời gian
TỈ LỆ %
NHẬN BIÊT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
VẬN DỤNG CAOCh TN
Th gian
ch TL
Th gian
Ch TN
Th gian
ch TL
Th gian
Ch TN
Th gian
ch TL
Th gian
Ch TN
Th gian
ch TL
Th gian
Ch TN
Ch TL1
TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
 I.1. Thông tin và tin học
1
0.75


1
0
0.75
2.5%

2

 I.2. Thông tin và biểu diễn thông tin
1
1


1
0
1
2.5%

3

 I.3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính
1
0.75


1
1


1
1.5


3
0
3.25
7.5%

4

 I.4. Máy tính và phần mềm máy tính
3
2.25


3
3


2
3


2
4.5


10
0
12.75
25.0%

5
HỆ ĐIỀU HÀNH
II.1. Vì sao cần có hệ điều hành
1
0.75


1
1


2
0
1.75
5.0%

6

II.2. Hệ điều hành làm những việc gì?
2
1.5


2
2


4
0
3.5
10.0%

7

II.3. Tổ chức thông tin trong máy tính
4
3


2
2


3
4.5


2
4.5


11
0
14
27.5%II. 4. Hệ điều hành Windows
4
3


2
2


2
3


8
0
8
20.0%

tổng

16
12
0
0
12
12
0
0
8
12
0
0
4
9
0
0
40
0
45
100%

tỉ lệ

40%
30%
20%
10%100%

Tổng điểm

4
3
2
1
10

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
TRƯỜNG THCS HOA LƯ
---oOo---

BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK I
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Tin học 6
Thời gian làm bài: 45 phút;


STT
Nội dung kiến thức
Đơn vị kiến thức
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

1
TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
 I.1. Thông tin và tin học
Nhận biết: - Hoạt động thông tin
1
2

 I.2. Thông tin và biểu diễn thông tin
Thông hiểu: - Thông tin trong máy tính được gọi là gì

13

 I.3. Em có thể làm được
 
Gửi ý kiến