Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị mai
Ngày gửi: 15h:20' 02-05-2021
Dung lượng: 177.0 KB
Số lượt tải: 300
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN YÊN CHÂU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CẢNH TOÀN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học: 2020 – 2021
Môn: Toán - Lớp 7

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - TOÁN 7


Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Tập hợp số hữu tỉ Q. Làm tròn số
- Biết làm tròn số cho trước
- Nhận biết số hữu tỉ, mối quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q.
- Biết được cách tính giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
- Thực hiện được các phép tính trong Q
- Trình bày được bài toán tìm x

Vận dụng được kiến thức tổng hợp về số hữu tỉ để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
4
1
10%


2
2,5
25%1
1
10%
7
4,5
45%

2. Tỉ lệ thức. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Nhận biết được:
- Định nghĩa tỉ lệ thức
- Cách viết tỉ lệ thức
- Tính chất của tỉ lệ thức
Tìm được x, y trong tỉ lệ thức.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
4
1
10%


1
1,5
15%

5
2,5
25%

3. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song. Định lý.
Nhận biết được:
- Định nghĩa hai đường thẳng song song
- Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
- Mối quan hệ giữa ba đường thẳng song song
- Cách viết GT, KL của một định lý.

- Tính được số đo góc từ hình vẽ cho sẵn.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
4
1
10%
1
1
10%1
1
10%


6
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
13
4
40%
3
4
40%
1
1
10%
1
1
10%
18
10
100%


ĐỀ BÀI:
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm):
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số 248,567 làm tròn đến chữ sô thập phân thứ nhất là
A. 250 B. 248,6 C. 240 D. 248,5
Câu 2 : Cách nào đúng trong các cách viết sau :
A. -5 ( N B. N ( Q C. ( Z D. -5 ( Q
Câu 3 : Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng ?
A. ( - 2,5 ( = - 2,5. B. ( - 2,5 ( = 2,5.
C. ( - 2,5 ( = - ( - ( - 2,5). D. ( - 2,5 ( < 2,5.
Câu 4 : Tỉ lệ thức còn được viết là
A. a : b = c : d. B. a . b = c . d.
C. a ; b = c ; d. D. a , b = c , d.
Câu 5: Cho hình vẽ, a song song với b nếu:
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Cho hình vẽ bên, chọn cách viết đúng:
A.
GT
a ( c; b ( c

KL
a // b

 B.
GT
a ( c; b ( c

KL
a ( b

 C.
GT
a // b; b ( c

KL
a ( b

 D.
GT
a // b; b ( c

KL
a // c

Câu 7: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau :
A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt.
B. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không trùng nhau.
C. Hai
 
Gửi ý kiến