Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: nguoi khac
Người gửi: trương trần duy thịnh
Ngày gửi: 10h:13' 15-07-2021
Dung lượng: 121.0 KB
Số lượt tải: 265
Số lượt thích: 0 người





I- Trắc nghiệm (3,0 điểm): Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm:
Câu 1: Cho tập hợp M = {1; 2; 3}
A. {1} M
B. 2 M
C. 3 M
D. { 1 ; 2 } M

Câu 2 : bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 3 : Kết quả của phép tính 15 . 45 + 55 là
A. 730

B. 675
C. 1500
D. 100

Câu 4: Số có chữ số tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho
A. 2
B. 3
C. 5
D. 9

Câu 5: Điểm A nằm ngoài đường thẳng d được kí hiệu là
A. B. C. D. 
Câu 6: Hình vẽ sau có mấy đoạn thẳng ?

A. 1
B. 2
 C. 3
D. 4

II- Tự luận (7,0 điểm)
Câu 7:(2,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể)
a) 168 + 74 + 332 + 226 ; b) 
c) 25 : {650 : [500 - (125 + 7. 35)]}
Câu 8:(1,5 điểm): Tìm là số tự nhiên, biết:
a) b) c) 
Câu 9:(1,0 điểm) Cho các số 335; 6713; 9162; 120; 991. Hỏi trong các số đã cho:
a) Số nào chia hết cho 3?
b) Số nào chia hết cho 5?
Câu 10: (2,0 điểm): Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy. Lấy điểm A ( Ox, điểm B ( Oy.
Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?
Hai tia Ax và Ay có đối nhau không? Vì sao?
Câu 11: (0,5 điểm): Tính tổng: 1 + 2 + 3 + 4 + ...+ 99 + 100

----------- Hết-------------



Câu
Nội dung
Điểm

I – Trắc nghiệm

1-6

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
D
A
A
B
C

(Mỗi đáp án đúng được 0,5đ)
3,0

II- Tự luận

7
a) 168 + 74 + 332 + 226
= 168+ 332 + 74 + 226 = (168+ 332) + (74 + 226)
0,25


= 500 + 300 = 800
0,25


b) 
0,25



0,25


d) 25:{650:[500- (125 + 7. 35)]}= 25:{650: [500 – (125 + 245)]}
0,25


= 25 : { 650 : [ 500 – 370 ] }
0,25


= 25 : { 650 : 130 }
0,25


= 25 : 5 = 5
0,25

8
 
0,25


 
0,25


 
0,25


 
0,25



0,25



0,25

9
a) Các số chia hết cho 3: 9162; 120
0,5


b) Các số chia hết cho 5 : 335; 120
0,5

10

Vẽ hình đúng
 



0,25


a) Hai tia AB và Oy không trùng nhau.Vì chúng không chung gốc
0,25


b) Ax và Ay là hai tia đối nhau
0,25


Vì chúng có chung gốc A và tạo thành đường thẳng xy
0,25

 11
 1 + 2 + 3 + 4 + ...+ 99 + 100
= (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + …(49 + 52) + (50 +51)
0,25


= 101 + 101 + 101 + … + 101 + 101 ( có 50 cặp)
= 101.50 = 5050
0,25

Tổng

10






 
Gửi ý kiến