Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Hiền
Ngày gửi: 21h:41' 08-12-2021
Dung lượng: 244.9 KB
Số lượt tải: 683
Số lượt thích: 0 người
Hai tia phân giác của hai góc đối dỉnh là :
A. Hai tia trùng nhau B. Hai tia vuông góc
C. Hai tia song song D. Hai tia đối nhau
[
]
Cho đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
A. MNAB.
B. I là trung điểm của đoạn thẳng AB.
C. AB là trung trực của MN.
D. MN AB và I là trung điểm của AB.
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:
A. Bằng nhau. B. Bù nhau. C. Kề nhau. D. Kề bù.
Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là:
A. 1 B. 6 C. 8 D. 4.
Trong hình vẽ bên cho biết a // b , giá trị của x bằng :A. 400. B. 500. C. 900. D. 1400.
[
]
Cho 3 đường thẳng m, n, p. Nếu m // n và pn thì:
A. m // p. B. mp. C. n // p. D. mn.
[
]
Đường thẳng aa’ cắt bb’ tại O, trong đó = 45o thì số đo là:
A. 300. B. 900. C. 450. D. 1350.
[
]
Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc bằng 900, thì:
A. xx’ là đường trung trực của yy’. B. yy’ là đường trung trực của xx’.
C. xx’yy’. D. xx’ // yy’.
[
]
Góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc là:
A. Góc vuông. B. Góc nhọn. C. Góc tù. D. Góc bẹt.
[
]
Nếu có hai đường thẳng:
A. Vuông góc thì cắt nhau.
B. Cắt nhau thì vuông góc.
C. Cắt nhau thì tạo thành bốn góc bằng nhau.
D. Cắt nhau thì tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh.
[
]
Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo thành là:
A. 2. B. 4. C. 5. D. 6.
[
]
Qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, có:
A. Vô số đường thẳng song song với a.
B. Một và chỉ một đường thẳng song song với a.
C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.
D. Hai đường thẳng song song với a.
[
]
Trong các câu sau, câu nào sai?
A. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.
B. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
D. Hai góc so le trong thì bằng nhau.
[
]
Chọn câu phát biểu đúng.
A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.
B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.
C. Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một góc vuông.
D. Hai dường thẳng vuông góc tạo thành hai góc vuông.
[
]
Cho hình vẽ, biết : ME // ND. Số đo góc bằng:

A. 500 B. 550 C. 600 D. 650.
[
]
Cho hình vẽ , biết : d MQ, d NP và .
Số đo x của góc NPQ bằng :
A. 600 
B. 700
C. 800
D. 900.
[
]
Chứng minh định lí là :
A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.
B. Dùng hình vẽ để suy ra kết luận.
C. Dùng lập luận để từ kết luận suy ra giả thiết.
D. Dùng đo đạc trực tiếp để suy ra kết luận.
[
]
Cho định lí : “ Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng kia”.
Giả thiết và kết luận
 
Gửi ý kiến