Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Bá Dũng
Ngày gửi: 11h:13' 28-06-2022
Dung lượng: 48.9 KB
Số lượt tải: 384
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS PHÚ GIA
TỔ TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Tứ giác ABCD có số đo góc D là:
A. 500 B.600 C. 700 D. 800
Câu 2: Tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Biết BC= 8cm, độ dài MN là:
A. 6cm B. 2cm C. 4cm D. 8cm
Câu 3 : Giá trị của biểu thức tại x=13 là:
A. 100
B. 20
C. 50
D. -100
Câu 4: Kết quả của phép tính (x+1)(x-2) là:
A. x2+x+2 B. x2+x-2 C. x2+3x+2 D. x2-x-2
Câu 5: Khai triển (x +1)2 được kết quả
A. x2+2x+1
B. x2 -2x+1
C. x2+1
D. x2 –1

Câu 6: Đơn thức 9x2y3 chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A. 3x3y
B. 4xy4
C. - 3xy2
D. 3xyz
B. TỰ LUẬN
Câu 7 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a, 3x– 6y
b, x2 – y2
c) x2+3x+3xy+9y
Câu 8: Thực hiện phép tính:
a) 2x(x2-1)
b) (12x2y-8xy2): 4xy
Câu 9 :
Cho tam giác ABC gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
a, Tứ giác BMNC là hình gì? vì sao?
b, Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = NM. Tứ giác AECM là hình gì? vì sao?
c. Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để tứ giác AECM là hình chữ nhật
Câu 10 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
x2−4xy+5y2+10x−22y+21

TRƯỜNG THCS PHÚ GIA
TỔ TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Tứ giác ABCD có số đo góc D là:
A. 500 B.600 C. 700 D. 800
Câu 2: Tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Biết BC= 4cm, độ dài MN là:
A. 6cm B. 2cm C. 4cm D. 8cm
Câu 3 : Giá trị của biểu thức tại x=12 là:
A. -100
B. 20
C. 50
D. 100
Câu 4: Kết quả của phép tính (x-1)(x+2) là:
A. x2+x+2 B. x2+x-2 C. x2+3x+2 D. x2-x-2
Câu 5: Khai triển (x -1)2 được kết quả
A. x2+2x+1
B. x2 -2x+1
C. x2+1
D. x2 –1

Câu 6: Đơn thức 16x2y4 chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A. 8x3y
B. 4xy4
C. - 4xy5
D. 2xyz
II. TỰ LUẬN
Câu 7 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a, 4a– 2b
b, a2 – b2
c) x2+4x+4xy+16y
Câu 8: Thực hiện phép tính:
a) 3x(x2+1)
b) (15xy2-5x2y): 5xy
Câu 9 :
Cho tam giác MNP gọi A, B lần lượt là trung điểm của MN và MP.
a, Tứ giác NABP là hình gì? vì sao?
b, Trên tia đối của tia BA xác định điểm E sao cho BE = BA. Tứ giác MEPA là hình gì? vì sao?
c. Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để tứ giác MEPA là hình chữ nhật
Câu 10 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
x2−4xy+5y2−22y+21


ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
ĐỀ 1

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3Đ)

Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp Án
B
C
A
D
A
C

B . TỰ LUẬN
Câu 7. 2đ
a. 3x-6y=3(x-2y) 0,75 đ
b. x2-y2=(x-y)(x+y) 0, 75 đ
c. x2+3x+3xy+9y=x(x+3)+3y(x+3) = (x+3y)(x+3)0,5đ
Câu 8: 1,5đ
a. 2x(x2-1)=2x3-2x 0.75đ
b. (12x2y-8xy2): 4xy=3x – 2y 0.75đ
Câu 9. 2,5đ
- Cminh tứ giác BMNC là hình thang: 1đ
- Cminh tứ giác AECM là hình bình hành: 1đ
- Chỉ ra điều kiến để tứ giác là HCN 0,5đ
ABC, AM=BM, CN = NE
GT E thuộc tia đối của NM: NM = NE
KL a,  BMNC là hình gì? Vì sao?
b,  AECM là hình gì? Vì sao
CM.
a, ABC có
AM = BM (gt)
AN = NC (gt) (0.25 đ )
 MN là đường TB của tam giác ( 0.25 đ )
 MN // BC ( 0,25 đ )
 BMNC có MN // BC nên là hình thang ( 0,25đ )
b, AECM có đường chéo AC giao với đường chéo ME mà
AN = NC, MN = NE ( 0.5đ )
 AECM là hình bình hành (có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường) (0.5 đ )


c. Tứ giác AECM là HCN suy ra M=900, CM vừa là đường cao vừa là trung tuyến suy ra tam giác ABC cân tại C (0,5đ)

Câu 10 . 1điểm
Ta có: x2−4xy+5y2+10x−22y+21= x2−4xy+4y2+10x-20y+y2−2y+21
=(x-2y)2+10(x-2y)+25+(y-1)2-5
= (x-2y+5)2+(y-1)2-5-5
Vậy GTNN là -5 đạt tai y=1 x=-3

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
ĐỀ 2

B. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3Đ)

Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp Án
A. 500
B. 2cm
D
B
B
B

B . TỰ LUẬN
Câu 7. 2đ
a. 4a-2b =2(2a-b) 0,75 đ
b. a2-b2=(a-b)(a+b) 0, 75 đ
c. x2+4x+4xy+16y=x(x+4)+4y(x+4) = (x+4y)(x+4) 0,5đ
Câu 8: 1,5đ
d. 3x(x2+1)=3x3+3x 0.75đ
e. (15xy2-5x2y): 5xy=3y – x 0.75đ
Câu 9. 2,5đ
- Cminh tứ giác NABP là hình thang: 1đ
- Cminh tứ giác MEAP là hình bình hành: 1đ
- Chỉ ra điều kiện để tứ giác là HCN 0,5đ
Câu 10 . 1điểm
Ta có: x2−4xy+5y2−22y+21= x2−4xy+4y2+y2−22y+121-100
=(x-2y)2+(y-11)2-100 -100
Vậy GTNN là -100 đạt tai y=11 , x=22
 
Gửi ý kiến