Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cai Hoàng Diễm
Ngày gửi: 15h:57' 02-10-2022
Dung lượng: 281.0 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2018-2019

Môn: Toán Lớp 5A– Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên học sinh : …………………………………………………………………….............................

Lớp : ……………… ………… SBD :………………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

Chữ ký giám khảo

GK1 :
GK2:
ĐỀ A

I. Trắc nghiệm: (_4__ điểm)_

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: _( 0,5 điểm)_ Số thập phân gồm 12 đơn vị 7 phần mười; sáu phần nghìn được viết là:
*

1276 B. 12,76 C. 12,67 D. 12,706
Câu 2: _( 0,5 điểm) _Số lớn nhất trong các số là : 6,789 ; 6,897 ; 6,978 ; 6,879 là:
*

6,978 B. 6,897 C. 6,789 D .6,879
Bài 3: _(0,5 điểm_) Phép tính 19,825 + 547,06 có kết quả là:
A. 5,66885 B. 566,885 C. 56,6885 D. 5668,85
Bài 4:_ _(_0,5 điểm_) _Tỉ số phần trăm của 54 và 300 là:_
A. 1,8 % B. 18 % C. 0,18 % D. 180 %
Câu 5: _(0,5 điểm)Cho phép chia : _98,58 25

235 3,94

108

8

Số dư trong phép chia trên là:
A. 8 B. 0,8 C. 0,08 D. 0,008

Câu 6: (_0,5 điểm_) _84m__2__ 2dm__2__ __=...__m__2. __Số _thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 8 4,2 B. 8,42 C. 84,02 D. 84,002

Câu 7: _( 0,5 điểm_) Nếu x=3,7 thì giá trị biểu thức 5,65 +X x 4,2 là:
A. 21,19 B . 2,119 C. 211,9 D. 2119

Câu 8: (_0,5 điểm_) Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích 504 m2 , chiều rộng là 18 m.

Chiều dài thửa ruộng là:

A. 2,8 m B. 208 m C. 280 m D. 28 m

II. Tự luận: ( 6 điểm)

Câu 9: _( 2 điểm_) Đặt tính và tính kết quả:

a) 32,463 + 313,29 b) 62 - 48,35 c) 68,7 x 9,3 d) 45,54 : 18 ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (_1__ điểm_) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 4 km 97m =……… m b. tấn =…………. kg

c. 3,52m2 =……… ..dm 2 d. 8,9 : ..............= 0,089

Câu 11: _(__2 điểm_) Một thửa ruộng hình chữ nhật có nữa chu vi 120m, chiều rộng bằng chiều dài.

*

Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật? *

Người ta sử dụng diện tích thửa đất để đào ao cá. Tính diện tích thửa đất đào ao cá.
Bài làm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….............................

..................................................................................................................................................

Câu 12 : (1_ điểm_) Tìm một số biết rằng giảm số đó 3,6 lần, được bao nhiêu lại tăng lên 16,6 lần thì được kết quả là 47,31.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2018-2019

Môn: Toán Lớp 5A– Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên học sinh : …………………………………………………………………….............................

Lớp : ……………… ………… SBD :………………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

Chữ ký giám khảo

GK1 :
GK2:
ĐỀ B

I. Trắc nghiệm: (_4__ điểm)_

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: _( 0,5 điểm)_ Số thập phân gồm 12 đơn vị 7 phần mười; sáu phần nghìn được viết là:
*

1276 B. 12,76 C. 12,706 D. 12,67
Câu 2: _( 0,5 điểm) _Số lớn nhất trong các số là : 6,789 ; 6,897 ; 6,978 ; 6,879 là:
*

6,789 B. 6,978 C. 6,897 . D .6,879
Bài 3: _(0,5 điểm_) Phép tính 19,825 + 547,06 có kết quả là:
A. 5,66885 B. 56,6885 C. 5668,85 D. 566,885
Bài 4:_ _(_0,5 điểm_) _Tỉ số phần trăm của 54 và 300 là:_
A. 0,18 % B. 18 % C. 1,8 % D. 180 %
Câu 5: _(0,5 điểm)Cho phép chia : _98,58 25

235 3,94

108

8

Số dư trong phép chia trên là:
A. 8 B. 0,8 C. 0,08 D. 0,008

Câu 6: (_0,5 điểm_) _84m__2__ 2dm__2__ __=...__m__2. __Số _thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 84,02 B. 8,42 C. 8 4,2 D. 84,002

Câu 7: _( 0,5 điểm_) Nếu x=3,7 thì giá trị biểu thức 5,65 +X x 4,2 là:
A 2,119 B . 21,19 C. 211,9 D. 2119

Câu 8: (_0,5 điểm_) Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích 504 m2 , chiều rộng là 18 m.

Chiều dài thửa ruộng là:

A. 28 m B. 208 m C. 280 m D.2,8 m

II. Tự luận: ( 6 điểm)

Câu 9: _( 2 điểm_) Đặt tính và tính kết quả:

a) 32,463 + 313,29 b) 62 - 48,35 c) 68,7 x 9,3 d) 45,54 : 18 ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (_1__ điểm_) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 4 km 97m =……… m b. tấn =…………. kg

c. 3,52m2 =……… ..dm 2 d. 8,9 : ..............= 0,089

Câu 11: _(__2 điểm_) Một thửa ruộng hình chữ nhật có nữa chu vi 120m, chiều rộng bằng chiều dài.

*

Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật? *

Người ta sử dụng diện tích thửa đất để đào ao cá. Tính diện tích thửa đất đào ao cá.
Bài làm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….............................

..................................................................................................................................................

Câu 12 : (1_ điểm_) Tìm một số biết rằng giảm số đó 3,6 lần, được bao nhiêu lại tăng lên 16,6 lần thì được kết quả là 47,31.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN BÀI KT CUỐI KÌ 1

Môn: TOÁN Năm học: 2017– 2018

I.Trắc nghiệm: (4 điểm). Học sinh khoanh vào mỗi câu đúng ghi 0,5 điểm.

ĐỀ A ĐỀ B
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8
Đáp án

C

B

D

B

C

A

B

A
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8
Đáp án

D

A

B

B

C

C

A

D
II. Tự luận: (6 điểm).

Câu 9: _ (2 điểm). _Mỗi kết quả đúng ghi 0,5 điểm.
a) 32,463 + 313,29 = 345,753 b) 62 - 48,35 = 13,65

c) 68,7 x 9,3 = 638,91 d) 45,54 : 18 = 2,53
Câu 10 : (_1__ điểm_)

a. 4 km 97m =4097 m b. tấn =…400kg

c. 3,52m2 =352..dm 2 d. 8,9 : 100 = 0,089
_ Câu 11:(2 điểm) _

_Tổng số phần bằng nhau._

_2+3= 5 (phần)_

_Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật._

_120 : 5 x 2= 48(m)_

_Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật._

_120 – 48 = 72(m)_

_Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật._

_48 x72 = 3456(m__2__)_

_Diện tích đào ao cá là ._

_3456 : 6 = 576(m__2__)_

Đáp số: a) 3456 m2

b) 576 m2

( Mọi cách giải khác nếu đúng đều được điểm tối đa, đáp số sai hoặc không có đáp số trừ 0,25 điểm toàn bài. )

Câu 12:_(__1__ điểm) _

_Gọi x là số cần tìm._

_X : 3,6 x 16,6 = 47,31_

_X : 3,6 = 47,31 : 16,6_

_X: 3,6 = 2,85_

_X = 2,85 x 3,6_

_X = 10,26_
KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2018-2019

Môn: Tiếng Việt lớp 5A ( phần đọc); Thời gian: 35 phút.
Họ và tên học sinh :…………………………………………………………………......

Lớp : ……………… … SBD :………………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

Chữ ký giám khảo

GK1 :
GK2:
ĐỀ A

I. Đọc tiếng: (_3 điểm) _

II. Đọc hiểu: (_7 điểm_)

Người gác rừng tí hon

Ba em làm nghề gác rừng. Tình yêu rừng của ba đã sớm truyền sang em.

Sáng hôm ấy, ba về thăm bà nội ốm. Chiều đến, em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng. Phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất, em thắc mắc : “Hai ngày nay đâu có đoàn tham quan nào ?” Thấy lạ, em lần theo dấu chân. Khoảng hơn chục cây to cộ đã bị bị chặt thành từng khúc dài. Gần đó có tiếng bàn bạc :

*

Mày đã dặn lão Sáu Bơ tối đánh xe ra bìa rừng chưa ?
Qua khe lá, em thấy hai gã trộm. Lừa khi hai gã mải cột các khúc gỗ, em lén chạy. Em chạy theo đường tắt về quán bà Hai, xin bà cho gọi điện thoại. Một giọng nói rắn rỏi vang lên ở đầu dây bên kia :

*

A lô ! Công an huyện đây !
Sau khi nghe em báo tin có bọn trộm gỗ, các chú công an dặn dò em cách phối hợp với các chú để bắt bọn trộm, thu lại gỗ.

Đêm ấy, lòng em như lửa đốt. Nghe thấy tiếng bành bạch của xe chở trộm gỗ, em lao ra. Chiếc xe tới gần … tới gần, mắc vào sợi dây chão chăng ngang đường, gỗ văng ra. Bọn trộm đang loay hoay lượm lại gỗ thì xe công an lao tới.

Ba gã trộm đứng khựng lại như rô bốt hết pin. Tiếng còng tay đã vang lên lách cách. Một chú công an vỗ vai em :

*

Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm !
_Theo_ NGUYỄN THỊ CẨM CHÂU

Học sinh dựa vào nội dung bài đọc, trả lời câu hỏi và bài tập sau:

_1.Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ phát hiện được điều gì?_

A. Phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất.

B. Phát hiện khoảng hơn chục cây to đã bị chặt và tiếng người bàn bạc.

C. Phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất và khoảng hơn chục cây to đã bị chặt và tiếng người bàn bạc.

*

Phát hiện ra bọn trộm.
2._ __Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ?_

A.Vì bạn nhỏ làm giúp ba công việc gác rừng.

*

Vì khi bắt được bọn trộm, bạn sẽ được hưởng phần gỗ đó. *

Vì bạn nhỏ yêu rừng, sợ rừng bị phá, bạn hiểu rừng là tài sản chung nên có trách nhiệm giữ gìn. *

Vì bạn yêu nơi làm việc của ba.
3. _Em học tập ở bạn nhỏ điều gì ?_

A. Phải thông minh và dũng cảm khi đối phó với bọn xấu.

B. Phải biết coi trọng bản thân hơn việc bảo vệ rừng.

C. Bảo vệ rừng là trách nhiệm của người lớn.

D. Rừng là tài sản chung của tất cả mọi người nên không cần bảo vệ.

4._ __Bài văn trên thuộc chủ đề nào?_

A. Vì hạnh phúc con người.

B. Việt Nam- Tổ quốc em.

*

Con người với thiên nhiên.
D. Giữ lấy màu xanh.

5. Bài văn ca ngợi điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. _Theo em “ phục hồi” có nghĩa là gì? Đặt câu với từ “phục hồi”. (1điểm)_

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………._ _

7._ Cặp quan hệ từ “_không những……mà còn…_.” trong câu “_Bạn nhỏ_ _không những thông minh mà bạn còn dũng cảm_” biểu thị quan hệ gì?__ (0,5 điểm)_

*

Biểu thị quan hệ tăng tiến. *

Biểu thị quan hệ tương phản. *

Biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả. *

Biểu thị quan hệ điều kiện - kết quả.
8. _ __Nhóm từ nào dưới đây là những từ đồng nghĩa?_

*

Yêu thương, quý mến, gần gũi, quan tâm. *

Chăm sóc, dạy dỗ, giữ gìn, khuyên bảo. *

Nhường nhị, chia sẻ, ân cần, chu đáo. *

Đoàn kết, ân cần, chia sẻ, hợp tác.
9. _ Xác định __danh từ, động từ, tính từ__ trong câu văn sau:( 1 điểm)_

“Người gác rừng tí hon.”

*

Danh từ:…………………………………………………………………… *

Động từ:………………………………………………………………………
Câu 10: _Tìm __chủ ngữ, vị ngữ__ trong câu sau:__ ( 1 điểm)_

Chiều đến, em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng.

*

Trạnh ngữ: …………………………………………………………………. *

Chủ ngữ:……………………………………………………………………… *

Vị ngữ: ………………………………………………………………………
KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2018-2019

Môn: Tiếng Việt lớp 5A( phần đọc); Thời gian: 35 phút.
Họ và tên học sinh : ……………………………………………………………………

Lớp : ……………… ……. SBD :………………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

Chữ ký giám khảo

GK1 :
GK2:
ĐỀ B

I. Đọc tiếng: (_3 điểm) _

II. Đọc hiểu: (_7 điểm_)

Người gác rừng tí hon

Ba em làm nghề gác rừng. Tình yêu rừng của ba đã sớm truyền sang em.

Sáng hôm ấy, ba về thăm bà nội ốm. Chiều đến, em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng. Phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất, em thắc mắc : “Hai ngày nay đâu có đoàn tham quan nào ?” Thấy lạ, em lần theo dấu chân. Khoảng hơn chục cây to cộ đã bị bị chặt thành từng khúc dài. Gần đó có tiếng bàn bạc :

*

Mày đã dặn lão Sáu Bơ tối đánh xe ra bìa rừng chưa ?
Qua khe lá, em thấy hai gã trộm. Lừa khi hai gã mải cột các khúc gỗ, em lén chạy. Em chạy theo đường tắt về quán bà Hai, xin bà cho gọi điện thoại. Một giọng nói rắn rỏi vang lên ở đầu dây bên kia :

*

A lô ! Công an huyện đây !
Sau khi nghe em báo tin có bọn trộm gỗ, các chú công an dặn dò em cách phối hợp với các chú để bắt bọn trộm, thu lại gỗ.

Đêm ấy, lòng em như lửa đốt. Nghe thấy tiếng bành bạch của xe chở trộm gỗ, em lao ra. Chiếc xe tới gần … tới gần, mắc vào sợi dây chão chăng ngang đường, gỗ văng ra. Bọn trộm đang loay hoay lượm lại gỗ thì xe công an lao tới.

Ba gã trộm đứng khựng lại như rô bốt hết pin. Tiếng còng tay đã vang lên lách cách. Một chú công an vỗ vai em :

*

Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm !
_Theo_ NGUYỄN THỊ CẨM CHÂU

Học sinh dựa vào nội dung bài đọc, trả lời câu hỏi và bài tập sau:

_1.Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ phát hiện được điều gì?_

A. Phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất.

B. Phát hiện ra bọn trộm.

C. Phát hiện khoảng hơn chục cây to đã bị chặt và tiếng người bàn bạc

D. Phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất và khoảng hơn chục cây to đã bị chặt và tiếng người bàn bạc

2._ __Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ?_

A.Vì bạn nhỏ làm giúp ba công việc gác rừng.

*

Vì bạn nhỏ yêu rừng, sợ rừng bị phá, bạn hiểu rừng là tài sản chung nên có trách nhiệm giữ gìn. *

Vì khi bắt được bọn trộm, bạn sẽ được hưởng phần gỗ đó. *

Vì bạn yêu nơi làm việc của ba.
3. _Em học tập ở bạn nhỏ điều gì ?_

A. Bảo vệ rừng là trách nhiệm của người lớn.

B. Phải biết coi trọng bản thân hơn việc bảo vệ rừng.

C. Phải thông minh và dũng cảm khi đối phó với bọn xấu.

D. Rừng là tài sản chung của tất cả mọi người nên không cần bảo vệ.

4._ __Bài văn trên thuộc chủ đề nào?_

A. Vì hạnh phúc con người.

B. Giữ lấy màu xanh.

C. Việt Nam- Tổ quốc em.

D. Con người với thiên nhiên.
5. Bài văn ca ngợi điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. _Theo em “ phục hồi” có nghĩa là gì? Đặt câu với từ “phục hồi”. (1điểm)_

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………._ _

7._ Cặp quan hệ từ “_vÌ……nên…_.”trong câu “_Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát_” biểu thị quan hệ gì?__ (0,5 điểm)_

*

Biểu thị quan hệ tăng tiến. *

Biểu thị quan hệ tương phản. *

Biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả. *

Biểu thị quan hệ điều kiện - kết quả.
8. _ __Nhóm từ nào dưới đây Không phải là những từ đồng nghĩa?_

A.Yêu thương, quý mến, gần gũi, quan tâm.

B.Chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban, khuyên bảo.

C. Đoàn kết, giúp đỡ, gắn bó, hợp tác

D. Nhường nhị, chia sẻ, ân cần, chu đáo.

9. _ Xác định __danh từ, động từ, tính từ__ trong câu văn sau:( 1 điểm)_

“Người gác rừng tí hon.”

*

Danh từ:…………………………………………………………………… *

Động từ:……………………………………………………………………… *

Tính từ: ………………………………………………………………………
Câu 10: _Tìm __chủ ngữ, vị ngữ__ trong câu sau:__ ( 1 điểm)_

Qua khe lá, em thấy hai gã trộm.

*

Trạng ngữ: ………………………………………………………………….. *

Chủ ngữ:……………………………………………………………………… *

Vị ngữ: ………………………………………………………………………
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1– NĂM HỌC: 2018 -2019

Môn: Tiếng Việt Lớp 5A– Thời gian làm bài: 50 phút
PHẦN VIẾT
I. Chính tả :( Nghe – viết ) (Thời gian :15 phút )

Chuyện một khu vườn nhỏ

Một sớm chủ nhật đầu xuân, khi ông mặt trời vừa hé mây nhìn xuống, Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu. Thu vội xuống nhà Hằng mời bạn lên xem để biết rằng: Ban công có chim về đậu tức là vườn rồi! Chẳng ngờ, khi hai bạn lên đến nơi thì chú chim đã bay đi. Sợ Hằng không tin, Thu cầu viện ông:

*

Ông ơi, đúng là có chú chim vừa đỗ ở đây bắt sâu và hót nữa ông nhỉ!
II . Tập làm văn : (Thời gian : 35 phút)

Hãy tả một người thân mà em yêu quý.
ĐÁP ÁN BÀI KT CUỐI KÌ 1

Môn: Tiếng Việt

Năm học: 2018 – 2019.

PHẦN ĐỌC HIỂU (8 ĐIỂM)

1. Bài đọc: Người gác rừng tí hon

ĐỀ A ĐỀC B
Câu

1

2

3

4

7

8
Đáp án

C

C

A

D

A

A
Câu

1

2

3

4

7

8
Đáp án

D

B

C

B

C

D
5. (1 điểm) Câu chuyện ca ngợi điều gì ?

Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi.

6. _Theo em “ phục hồi” có nghĩa là gì? Đặt câu với từ “phục hồi”. (1điểm)_

Phục hồi: làm cho trở lại như trước.

Học sinh đặt câu có từ phục hồi.

9. _ Xác định __danh từ, động từ, tính từ__ trong câu văn sau:( 1 điểm)_

“Người gác rừng tí hon.”.”

*

Danh từ: người, rừng *

Động từ: gác *

Tính từ: tí hon
10. _ Tìm __chủ ngữ, vị ngữ__ trong câu sau:__ ( 1 điểm)_

Đề A: Chiều đến , em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng.

- Chủ ngữ: em

- Vị ngữ: đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng

Đề B: Qua khe lá, em thấy hai gã trộm.

*

Chủ ngữ: em *

Vị ngữ: thấy hai ngã trộm.
PHẦN VIẾT

I/ Chính tả: ( 2 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả: 2 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0,25 điểm

- Các lỗi chính tả sai giống nhau chỉ trừ một lần.

II/ Tập làm văn: ( 8 điểm)

Bài viết đảm bảo các yêu cầu sau được 7 điểm:

Viết được bài văn tả người đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học. Cụ thể như sau:

1/ Mở bài: HS giới thiệu được người thân định tả. ( 1 điểm)

2/ Thân bài:

a/ Tả ngoại hình: ( HS tả sơ lược vài nét nổi bật về hình dáng của người thân như: tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, ....) ( 2,5 điểm)

b/ Tả tính tình: ( HS tả được tính tình của người thân qua lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với những người xung quanh..... ) ( 2,5 điểm)

c/ Tả hoạt động: (HS tả được một vài hoạt động của người thân khi làm việc, khi chăm sóc mọi người trong gia đình,...)(1 điểm)

3/ Kết luận: HS nêu được cảm nghĩ, suy nghĩ của mình với người thân được tả, hoặc những ảnh hưởng của người bạn với mình. ( 1 điểm)

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

- Tùy mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 7,0 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5.

* Lưu ý: Bài văn chữ viết sạch đẹp, có sáng tạo trong cách dùng từ đặt câu và bố cục rõ ràng có thể cho điểm 8 -7,5
KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2018-2019

Môn: Lịch sử- Địa lí Lớp 5A– Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên học sinh : …………………………………………………………………….............................

Lớp : ……………… ………… SBD :………………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

Chữ ký giám khảo

GK1 :
GK2:
Đề A

Lịch sử (_5điểm_)

_I/ Trắc nghiệm__:__( __2__điểm)Khoanh vàochữcái đặt trước câu trả lời đúng nhất__._

_Câu1__:(0,5 điểm__)__ __Từ năm 1930 lãnh đạo cách mạng nước ta là__?__ (__Mức 1__)_

*

Phan Bội Châu . C. Nguyễn Ái Quốc. *

Phan Châu Trinh. D. Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Câu 2:(0,5 điểm) _A?__(__Mức 1__)__Âm mưa của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là:_

A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta

B. Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

C. Tiêu diệt căn cứ địa của ta

D. Tất cả các ý trên.

Câu 3:(0,5 điểm) _Phong trào Đông Du thất bại vì::__ _

*

Đường đi từ Việt Nam sang Nhật Bản quá xa. *

Cuộc sống của các thanh niên yêu nước Việt Nam sang Nhật du học quá khó khăn. *

Thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật để chống phá phong trào. *

Tất cả cả các ý trên.
Câu4:(0,5 điểm) _Điền vào chỗ chấm từ thiếu trong đoạn trích “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh__ _

_Hỡi đồng bào toàn quốc!_

Chúng ta muốn ……………………, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một nữa!

Không! Chúng ta thà ………………………………; chứ nhất định không chịu …………………,nhất định không chịu làm nô lệ.

_II/ Tự luận: ( 3,__0__điểm)_

_Câu 1:__( __1,5__điểm) Nêu kết quả và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? _

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2:_(__1,5 __điểm__) __Chiến dịch Biên giới thu đông quân ta thu được kết quả gì? _………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phần : Địalí _(5 điểm)_

_I/ Trắc nghiệm: (__2__điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất_
_Câu 1__:__( 0,5điểm)__ __Phần đất liền nước ta là:__ _

A . diện tích là đồng bằng, diện tích là đồi núi.

B. diện tích là đồng bằng, diện tích là đồi núi.

C. diện tích là đồi núi, diện tích là đồng bằng .

D. diện tích là đồng bằng, diện tích là đồi núi

_Câu__2__: ( 0,5điểm) __ __Nước ta có những điều kiện nào để phát triển nghành thủy sản:__ _

A. Vùng biển có nhiều hải sản.

B. mạng lứơi sông ngòi dày đặc.

C. Người dân có nhiều kinh nghiệm.

D. Nước ta có vùng biển rộng, mạng lứơi sông ngòi dày đặc, Người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi trồng và đánh bắc thủy sản.

_Câu __3__: __( 0,5 điểm) __Nối mỗi từ ở cột A với một từ ở cột B cho phù hợp:__ _

_ _
*

_Tên khoáng sản_
*

_Nơi thành phố_
*

_Dầu mỏ_
*

_Yên Bái_
*

_A-pa-tít_
*

_Biển đông_
*

_Sắt_
*

_Lài cai_
_ _

_C âu 4__: __( 0,5điểm)__Điền chữ Đ vào ô trước câu đúng, chữ S vào ô trước câu sai.__ _

_ _ Mạng lưới sông ngoài nước ta thưa thớt.

_ _ Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa.

_ _ Sông ở miền Trung dốc và ngắn.

_ _Sông ở nước ta chứa ít phù sa.

_II/ Tựluận: ( 3điểm)_

Câu 1:_(__1,5__điểm)__ Nêu đặc điểm của các dân tộc nước ta? Kể tên một số dân tộc ít người của nước ta? __ (Mức 2)_

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................…………………………………………………………………

Câu 2: (2 điểm) _Kể tên các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của nước ta? Tỉnh ta xuất khẩu những mặt hàng nào? __(Mức __4__)_

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................……………………………………………………………………………………………………………
KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2017-2018

Môn: Lịch sử- Địa lí Lớp 5B– Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên học sinh : …………………………………………………………………….

Lớp : ……………… ………… SBD :………………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

…………………………
 
Gửi ý kiến