Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: võ thị hồng tuyết
Ngày gửi: 22h:39' 31-10-2022
Dung lượng: 53.6 KB
Số lượt tải: 525
Số lượt thích: 0 người
Thứ…………., ngày … tháng 11 năm 2022
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn : Toán
Thời gian : 40 Phút

Trường TH Anh hùng Núp
Họ và Tên:………………………………….………
Lớp : 5

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

…………………………………………...................................
………………………………………………………………...
ĐỀ BÀI
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng.

Bài 1: Bảy trăm ba mươi sáu phần trăm được viết là?: (0,5điểm)
A. 7,36

Bài 2: Phân số

37
100

B. 73,6

C. 0,736

viết dưới dạng số thập phân là: (0,5điểm)

A. 0,037

B. 0,37

C. 3,07

Bài 3: Phần thập phân của số 647,54 là :(0,5điểm)
A. 647

B. 63254

C. 54

Bài 4. Số thập phân 523,089 đọc là: (0,5điểm)
A. Năm trăm hai mươi ba phẩy tám mươi chín.
B. Năm trăm hai mươi ba phẩy không trăm tám mươi chín.
C. Năm trăm hai mươi ba phẩy tám trăm chín mươi.
Bài 5: Chữ số 3 trong số thập phân 487,432 có giá trị là ? (0,5điểm)
A. Phần mười

B. Phần trăm

C. Phần triệu

Bài 6: 5m4mm = ..............m số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5điểm)
A. 5,4

B.540

C. 5,004

Bài 7: Phân số thập phân là: (0,5điểm)

A.

27
10

B.

C.

35
20

Bài 8: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (1điểm)
a) 5,2……….2,5

a) 0,9………….0,900

b) 31,24…....31,4

d) 6,28………..6,280

Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm(2điểm)
7km32m =………….km
2,3kg =……kg…….hg

3,8km2 =...............ha
3000m2 = ………. ha

Bài 10: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (0,5điểm)
37,075;

34,257;

37,303;

34,175

...................................................................................................................................
Bài 11: Một cửa hàng ba ngày bán dược 5400kg gạo. Nếu mức bán như thế thì 12 ngày
tiếp theo bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (2điểm)
Bài giải

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Bài 12: Tìm 2 giá trị của x thích hợp sao cho 15,6 < x< 15,7(1điểm)
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

-----------------Hết------------------

Thứ…………., ngày … tháng 11 năm 2022
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn : Toán
Thời gian : 40 Phút

Trường TH Anh hùng Núp
Họ và Tên:………………………………
Lớp : 5

ĐỀ BÀI
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng.
Bài 1: Bảy trăm ba mươi sáu phần trăm được viết là?: (0,5điểm)
A. 7,36

37
100

Bài 2: Phân số

B. 73,6

C. 0,736

viết dưới dạng số thập phân là: (0,5điểm)

A. 0,037

B. 0,37

C. 3,07

Bài 3: Phần thập phân của số 647,54 là :(0,5điểm)
A. 647

B. 63254

C. 54

Bài 4. Số thập phân 523,089 đọc là: (0,5điểm)
A. Năm trăm hai mươi ba phẩy tám mươi chín.
B. Năm trăm hai mươi ba phẩy không trăm tám mươi chín.
C. Năm trăm hai mươi ba phẩy tám trăm chín mươi.
Bài 5: Chữ số 3 trong số thập phân 487,432 có giá trị là ? (0,5điểm)
A. Phần mười

B. Phần trăm

C. Phần triệu

Bài 6: 5m4mm = ..............m số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5điểm)
A. 5,4

B.540

C. 5,004

Bài 7: Phân số thập phân là: (0,5điểm)

A.

27
10

B.

C.

35
20

Bài 8: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (1điểm)
5,2……….2,5

0,9………….0,900

31,24…....31,4

6,28………..6,280

Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm(2điểm)
7km32m =………….km
2,3kg =……kg…….hg

3,8km2 =...............ha
3000m2 = ………. ha

Bài 10: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (0,5điểm)
37,075;

34,257;

37,303;

34,175

Bài 11: Một cửa hàng ba ngày bán dược 5400kg gạo. Nếu mức bán như thế thì 12 ngày
tiếp theo bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (2điểm)
Bài 12: Tìm 2 giá trị của x thích hợp sao cho 15,6 < x< 15,7(1điểm)

-----------------Hết------------------

Kí duyệt của BGH

Người ra đề
Võ Thị Hồng Tuyết

Trường TH Anh hùng Núp
KHỐI LỚP 5

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN GIỮA KÌ I
Năm học 2022 - 2023

Khoanh vào chữ cái trước ý đúng: mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
Bài

1

2

3

4

5

6

7

Khoanh đúng

A
0,5
điểm

B
0,5
điểm

C
0,5
điểm

B
0,5
điểm

B
0,5
điểm

C
0,5
điểm

A
0,5
điểm

Điểm

Bài 8: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (1điểm)Mỗi phép tính đúng đạt 0,25
điểm
5,2…>….2,5
31,24..<..31,4
Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm(2điểm)
7km32m = 7,032km

0,9…=….0,900
6,28…=..6,280
3,8km2 = 380ha

2,3kg = 2 kg 30 hg

3000m2 = 0,3 ha

Bài 10: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: ( 0,5điểm)
34,175;

34,257;

37,075;

37,303

Bài 11: Một cửa hàng ba ngày bán dược 5400kg gạo. Nếu mức bán như thế thì 12 ngày
tiếp theo bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (2điểm)
Bài giải
12 ngày gấp 3 ngày số lần là:
12 : 3 =4 (lần)
12 ngày bàn được số gạo là:
5400 x 4 =21600 ( kg)
Đáp số: 121600 ( kg)

(0,25đ)
(0,5đ)
(0,25đ )
(0,5đ)
(0,5 đ)

(Lưu ý: Học sinh làm cách rút về đơn vị vẫn đúng.)
Trung bình một ngày bán được là:
(0,2 5đ)
5400 : 3 = 1800( kg)
(0, 5đ)
Số kg gạo bán được trong 12 ngày là: (0,25đ )
1800 x 12 = 21600 ( kg)
(0,5đ)
Đáp số: 21600 ( kg)
(0,5 đ)
Bài 12: Tìm 2 giá trị của x thích hợp sao cho 15,6 < x< 15,7(1điểm)
Ví dụ: 15,61; 15,62,......
-----------Hết--------Kí duyệt của BGH

Người ra đáp án
 
Gửi ý kiến