Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hội
Ngày gửi: 17h:43' 26-11-2021
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 1333
Số lượt thích: 0 người
BAC THANH PRIMARY SCHOOL THE FIRST TERM TEST
School year: 2021-2022ENGLISH GRADE5
Student’s name: ........................................................
Class:..................
PART 1: LISTENING
Quesion 1: Listen and tick(1pt)


1a b c


2a b c


3a b c


4a b c

Question 2: Listen and match (0.5 p)
/
/
/
/


Question 3: Listen and Write (1pt)
1. Last weekend, Linda went to the zoo by ______.
2. We’ll go for a ___________at the seaside.
3. Phong ___________ the food and drink
4. We learn English because we want to talk with our ____________ friends
PART 2: READING AND WRITING
Question 4: Questions 1 – 4. Look and read. Write the correct words next to their descriptions. There is an example. (1.0point)
/
/
/
/
/
/

apple
do exercise
in the sea
basketball
morning
school bus

0. It’s a kind of fruit. apple
1. It’s a sport . _________
2. It takes us to school. _________
3. Time you have breakfast. __________
4. Where you can swim. __________

Question 5. Read the text carefully. Tick (() True or False(1,25pt)
Our school Sports Day will be next Saturday. Everyone in my class is going to take part in it. Mai and Linda are going to play basketball. Tony’s going to play table tennis and Lan’s going to play badminton. Phong and Nam are going to play football. Tom’s going to swim. My classmates are practicing hard for the events. We hope that we will win the competitions.

True
False

1. The Sport Day will be on next Saturday.2. Phong and Nam are going to play football.3. Mai is going to play volleyball. 4. Tom’s going to play chess5. They hope that they will win the competitions.
Question 6: Fill in each gap with a suitable word from the box ( 1,25 pt ) .
friendly Science favourite week school


It is Wednesday today . Trung is at Hung Duong Primary(1)……….…. . . He has four lessons : Vietnamese , Maths , English and (2) …………………..Trung has English four times a (3)………………. Miss Hien is his English teacher . She is a kind and (4) …………….teacher . English is one of Trung’s (5)………………..subjects because he loves reading English short stories and comic books . Trung also likes chatting online with his foreign friends like Akiko , Tony , Linda and Peter .
Question 7: Put the letters in the correct order to make correct words.(1pt)


1.ecdrioolc (_______________________

/

2.ckeaocp (________________________3.dungdounerr (____________________4. stamounin (______________________Question 8:Reorder the words to make sentences .(0.5 pt)
1.are /the /your/ zoo /favourite/ animals/ What/ at/? ……………………………………………………….................................................
2.to/ are/ on/you/ what/ do/ Sports Day/ going
………………………………………………………………………………………
PART 3: SPEAKING (2,5pt)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓