Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: máy tính 2
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 19h:52' 24-12-2020
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 260
Số lượt thích: 0 người
90 PHÚT
I/Trắc nghiệm.(1đ)
Câu 1. Điền đúng ghi(Đ) sai ghi(S).
a)3a + 25 ⋮ 5 ( a ⋮ 5:…………
b)Hai đường thẳng phân biệt thì cắt nhau:……
c) Ba điểm O, A, B thuộc đường thẳng d, nếu OA < OB thi điểm A nằm giữa hai điểm O và B:……
d) 3 điểm A, B, C thẳng hàng và AB = ½ AC thì A là trung điểm của BC:……..
e) Tất cả các số nguyên tố đều là số lẻ:….
Câu 2.Tập hợp M = {a ; b ; c ; x ; y}. Cách viết nào sau đây sai:
{a ; b ; c} M C. x ∈ M
{a ; b; c} ∈ M D. d M
Câu 3. hãy chọn dấu: <,>,=: 3 …. 5; -3 …. -5; -6 ….. 10; 10 ….. -10
A. <; >;>;= B.<;>;<;> C.<;>;>;= D.<;>;<;=
Câu 4. Trên đường thẳng a đặt 3 điểm khác nhau A, B, C. Số đoạn thẳng có tất cả là:
2 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 5. Số 72 phân tích ra thừa số nguyên tố được kết quả là:
32.8 B. 2.4.32 C. 23.32 D. 23.9
II/Tự luận.(9đ)
Bài 1. Tính: (2đ)
a) - |497| - |-2430| b) (-630) – (-360 c) (-72) – (+48) d) 85 + |-93| e) g) 46.37+93.46+54.61+69.54
Bài 2. Tìm x: (2đ)
a) (2x – 130): 4 + 213 = 52 + 193 b) 7 + (-x) = (-5) – (-14) c) |x + 9| = 12 d) 311 – x + 82 = 46 + (x – 21) e) 723 – (7x – 152) = 714
Bài 3:(1,5đ) Một đội văn nghệ gồm 141 nam và 96 nữ về một quận biểu diễn. Muốn phục vụ được nhiều phường hơn, đội dự định chia thành tổ và phân đều nam và nữ vào các tổ. Hỏi có bao nhiêu cách chia tổ, mỗi tổ có ít nhất bao nhiêu người?
Bài 4. (2,25đ) Trên tia Ax lấy hai điểm M và N sao cho AM = 2cm; AN = 6cm.
a) Trong ba điểm A, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b) Tính độ dài MN.
c) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm E sao cho EM = 4cm. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng EM không? Vì sao?
d) Trên tia đối của tia Ax, lấy K sao cho AK=2cm.Tính độ dài KN và KM.
Bài 5. (0,75đ)Cho B,F,H,N không có 3 điểm nào thẳng hàng.Hãy vẽ:
a) Đường thẳng BF,FH.
b) Tia HN,NB.
c) Đoạn thẳng BH,FN.
d) Ta Hx cắt đường thẳng BF tại K không nằm giữa hai điểm B và F.
Bài 6. (0,5đ)
Chứng minh rằng tổng ước của / là bội của 6.
 
Gửi ý kiến