Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi học kì 1 khối 11 Cơ bản và nâng cao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hồng Ngọc
Ngày gửi: 22h:02' 15-12-2014
Dung lượng: 141.0 KB
Số lượt tải: 3897
Số lượt thích: 2 người (Oaihuong Hoa, nguyễn khôi nguyên)
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN II

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014- 2015
Môn: HÓA KHỐI 11
Thời gian làm bài: 60 phút;
(50 câu trắc nghiệm)


 Họ, tên học sinh:...............................................................
Lớp: .......
Điểm


Mã đề thi 132


Học sinh ghi đáp án đúng vào ô trống
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ĐA
Câu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ĐA
Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ĐA
Câu
46
47
48
49
50

ĐA


Câu
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65


Câu
66
67
68
69
70

ĐA- Cho C=12, H=1, O=16, N=14, Fe=56, Mg=24, Al=27, Ba=137, Cl=35,5, Cu=64, Na=23, P=31, K=39, S=32, Si=28
- Học sinh không được sử dụng BTH các nguyên tố hóa học
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
ĐỀ BÀI
A. Phần chung dành cho tất cả học sinh ( từ câu 1 đến câu 30)
Câu 1: Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Chọn kết luận chính xác nhất trong các kết luận sau
A. Chất X chắc chắn có chứa C, H, có thể có N.
B. X là hợp chất của 4 nguyên tố C, H, N, O.
C. X là hợp chất của 3 nguyên tố C, H, N.
D. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có hoặc không có oxi.
Câu 2: Cho V lit khí CO2 (đktc) vào 1,5 lit Ba(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V bằng
A. 1,12 B. 4,48 C. 3,36 D. 2,24
Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch HCl có pH = 1 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là
A. 0,15. B. 0,12. C. 0,03. D. 0,30.
Câu 4: Sấm sét trong khí quyến sinh ra chất nào sau đây?
A. CO. B. NO2. C. H2O. D. NO.
Câu 5: Cho phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?
A. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl. B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.
C. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O. D. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O.
Câu 6: Dung dịch HCl 0,1M có pH là:
A. pH = 1 B. pH = 2 C. pH = 12 D. pH = 13
Câu 7: Kim loại tác dụng với HNO3 không tạo ra được
A. NH4NO3 B. N2O5 C. NO2. D. N2.

Câu 8: Cho 200 ml dd H3PO4 1,5M tác dụng với 200 ml dd NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối nào?
A. NaH2PO4. B. NaH2PO4 và Na3PO4.
C. Na2HPO4 và Na3PO4. D. NaH2PO4 và Na2HPO4.
Câu 9: Cho 19,2 g kim loại M tác dụng hết với dd HNO3 thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Cho NaOH dư vào dung dịch thu được, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
 
Gửi ý kiến