Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Vãn Duy
Ngày gửi: 18h:20' 18-12-2011
Dung lượng: 92.0 KB
Số lượt tải: 3381
Số lượt thích: 0 người
Sở GD&ĐT Hưng Yên
Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2011 - 2012
Môn: Hóa Học 11
Thời gian: 45’


Mã Đề : 132
SỐ PHÁCH:

Hãy chon đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi dưới đây và điền vào bảng tương ứng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ĐA
Câu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ĐA


Họ Và Tên:..............................................................Lớp 11A......
SỐ BD:
SỐ PHÁCH:

Câu 1: Trong các phản ứng sau:
1) Zn + CuSO4 → Cu↓ + ZnSO4. 2) AgNO3 + KBr → AgBr↓ + KNO3.
3) Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O. 4) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑
Phản ứng phản ứng trao đổi ion là A. 2, 3. B. 1, 2, 3. C. 1, 2, 3, 4. D. 1, 4.
Câu 2: Cho 15,0g hổn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dd HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được b gam kết tủa.Giá trị của b là A. 5g B. 35g C. 25g D. 15g
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 43,2g Cu vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Thể tích khí NO đktc là A. 15,12 lít. B. 10,08 lít. C. 22,68 lít. D. 5,04 lít.
Câu 4: Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là axit? A. CsOH B. Al(NO3)3 C. NaHSO4 D. HBrO3
Câu 5: Cho một luồng khí CO đi qua ống đựng m(g) Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 44,46g hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 dư.Cho X tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu được 3,136 lít NO(đkc) là zản phẩm khử duy nhất. m có giá trị là A. 45 B. 47 C. 47,82 D. 47,46
Câu 6: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, PbO và Al2O3 nung nóng thu được hỗn hợp rắn A gồm: A. Cu, Al, MgO và Pb B. Pb, Cu, Al và Al C. Cu, Pb, MgO và Al2O3 D. Al, Pb, Mg và CuO
Câu 7: Nhiệt phân hoàn toàn 9,40 gam Cu(NO3)2 thu được chất rắn và hỗn hợp khí A . Hấp thụ toàn bộ khí A vào nước để được 1,00 lit dung dịch pH của dung dịch thu được là A. 1,50 B. 1,30. C. 2,00 D. 1,00
Câu 8: Hoà tan vừa hết 8,40 gam một kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 3,36 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại R là
A. Nhôm (M = 27) B. Đồng (M = 64) C. Sắt (M = 56) D. Mangan (M = 55)
Câu 9: Cho 100 ml NaOH 2M phản ứng hết với 150 mol H3PO4 1M thu được sản phẩm là:
A. NaH2PO4 B. NaH2PO4 và Na2HPO4 C. Na2HPO4 và Na3PO4 D. Na2HPO4
Câu 10: Thành phần chính của supephotphat kép là:
A. CaHPO4 và CaSO4 B. CaHPO4 C. Ca(H2PO4)2 D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4
Câu 11: Có 3 muối dạng bột NaCl, Na2CO3 và CaCO3. Chọn hoá chất thích hợp để nhận biết mỗi chất
A. Nước và Axit HCl . B. Axit HCl và quỳ tím. C. Phenolphtalein. D. Quỳ tím.
Câu 12: Điều khẳng định nào sau đây đúng khi nói về tính chất hóa học của NH3. NH3 có :
A. Tính khử B. Tính bazơ yếu C. Tính khử và tính bazơ yếu D. Tính oxi hoá
Câu 13: Phát biểu đúng là:
A. Khi nhiệt phân tất cả muối nitrat đều cho oxit kim loại.
B. Khi tham gia phản ứng với kim loại, nitơ và photpho đều thể hiện tính oxi hoá
 
Gửi ý kiến