Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi học kì 1 lớp 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trần Hùng Chỉnh
Người gửi: Trần Hùng Minh
Ngày gửi: 23h:15' 05-01-2018
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KỲ THI HẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THPT LÊ VĂN HƯU Môn thi: Hóa Học, Lớp 12
Đề chính thức
Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian giao đề)
( Đề thi này có 40 câu gồm 4 trang )

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133.

Câu 1: Cho chất CH3COOCH3, CH3NH2; H2N-CH2-COOH, CH3COOH. Trong các chất trên chất là este là
A. CH3NH2 B.CH3COOCH3 C. H2N-CH2-COOH D. CH3COOH
Câu 2: CH3COOC2H5 có tên gọi là
A. etyl axetat B. metyl axetat C. propyl fomat D. isopropyl axetat
Câu 3: Amin nào sau đây là amin bậc một?
A. CH3NHCH3 B. CH3CH2NHCH3 C. C6H5NH2 D. (CH3)3N
Câu 4: Cho công thức CH3-CH(NH2)-COOH. Tên nào sau đây không phải của công thức trên
A. axit - aminopropionic B. axit 2-aminopropanoic C. alanin D. axit-aminopropionic
Câu 5: Số đồng phân cấu tạo là este có công thức phân tử C4H8O2 là
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 6: Số đồng phân cấu tạo là amin bậc 2 có công thức phân tử C4H11N là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 8
Câu 7: Số đồng phần cấu tạo là aminoaxit có công thức C4H9O2N là
A. 4 B. 6 C. 5 D. 7
Câu 8: Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
A. glucozơ. B. tinh bột. C. saccarozơ. D. fructozơ.
Câu 9: Este có mùi dứa chín là
A. metyl fomiat. B. benzyl axetat. C. etyl butirat. D. isoamyl axetat.
Câu 10: Dãy nào sau đây gồm các chất sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ?
A. Anilin, metyl amin, amoniac. B. Anilin, amoniac, metyl amin.
C. Amoniac, etyl amin, anilin. D. Etyl amin, anilin, amoniac.
Câu 11: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:
A. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.
C. metyl amin, amoniac, natri axetat. D. anilin, amoniac, natri hiđroxit.
Câu 12: Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.
(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.
(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α và β).
Số phát biểu đúng là:
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 13: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. glyxin, phenol; vinyl axetat. B. vinylclorua, anilin, etilen.
C. stiren, etyl axetat, axetilen. D. buta-1,3-đien, etilen, stiren.
Câu 14: Phát biểu sai là:
A. Khi cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa màu vàng
B. Amilozơ là polisaccarit có cấu trúc mạch không phân nhánh
C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-aminoaxit được gọi là liên kết peptit
D. Toluen được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT (trinitrotoluen)
Câu 15: Cho các phát biểu sau về chất béo:
(a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.
(b) Dầu thực vật là một loại chất béo trong
 
Gửi ý kiến