Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi học kì 1 lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: poto
Người gửi: Trường Th Hải Châu
Ngày gửi: 20h:13' 27-12-2017
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 339
Số lượt thích: 0 người
21 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3
Đề 1
Bài 1 (2 đ): Tính nhanh
a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62
b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.
Bài 2 (2 đ): Tìm x
a. 64: X= 21 (dư 1)
b. X: 6= 7 (dư 3)
Bài 3 (2 đAn có 72 viên kẹo đựng trong 6 túi, An cho bạn 2 túi. Hỏi An còn lại bao nhiêu viên kẹo ?
Bài 4( 2 đ): Năm nay, mẹ tôi 38 tuổi. Hai năm nữa, tuổi em tôi bằng tuổi mẹ tôi. Vậy năm nay, em tôi bao nhiêu tuổi?
Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó.
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3
Đề 2
Bài 1(2 đ): Tính nhanh
a. 15 x 2 + 15 x3 + 15 x5 – 100
b. 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95
Bài 2 (2 đ): Tìm x
a. 85: X= 9 (dư 4)
b. 52: X= 4 ( dư 4)
Bài 3( 2 đ): An có 27 quyển truyên tranh, Bình có 19 quyển truyện tranh, Dũng có nhiều hơn Bình 12 quyển truyện tranh. Hỏi Dũng có nhiều hơn An bao nhiêu quyển truyện tranh ?
Bài 4( 2 đ): Năm nay, mẹ tôi 38 tuổi. Sang năm, tuổi anh tôi bằng tuổi mẹ tôi. Hỏi mẹ tôi sinh anh tôi năm mẹ tôi bao nhiêu tuổi ?
Bài 5( 2 đ): Cho hình vuông có cạnh dài 3 cm.Tính chu vi hình vuông,diện tích hình vuông.
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3
Đề 3
Bài 1( 2 đ):Tính nhanh
a. 37 x 18- 9 x 74 + 100
b. 52 – 42 + 37 - 28 + 38 + 63
Bài 2 (2 điểm): Tìm X
( x + 37) + 19 = 65
( x - 36) + 17 = 80
Bài 3( 2 đ): Hùng có 16 que tính, Minh có nhiều hơn Hùng 7 que tính nhưng ít hơn Hải 3 que tính. Hỏi cả 3 bạn có bao nhiêu que tính ?
Bài 4( 2 đ): Có 4 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp kẹo có 28 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo ?
Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác ? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó.
b. DB là cạnh chung của tam giác nào ?A BD M C
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3
Đề 4
Bài 1 (2 đ): Tính nhanh
998 x 2 + 2 x 2 b. 73 x2 + 2 x 27
Bài 2 (2 đ): Tìm X
80- ( x- 23) = 65
75 - ( X- 7) = 25
Bài 3 (2 đ): Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau :
0, 2,4, 6, 8, 10, 12, ….
1, 3, 5, 7, 9…..
Bài 4 (2 đ): Có 3 đoạn dây dài tổng cộng 96 m. Đoạn thứ nhất dài 42 m, đoạn thứ 2 ngắn hơn đoạn thứ nhất 14 m. Hỏi đoạn dây thứ 3 dài bao nhiêu m ?
Bài 5 (2 đ): Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo ?
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 - Đề 5
Bài 1 (2 đ): Tính nhanh
1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7+ 8 +9 + 10
2 + 4 + 6 + 8 +10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20
Bài
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓