Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi học kì 1 lớp 6 nâng cao

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Quốc Thịnh
Ngày gửi: 22h:58' 12-12-2017
Dung lượng: 15.9 KB
Số lượt tải: 130
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC KÌ 1
MÔN: Toán lớp 6
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Số nào sau đây chia hết cho cả 3 và 9 ?
435
3612
10086
34173
Câu 2: Ba điểm A, B, C thẳng hàng thì
Điểm B luôn nằm giữa hai điểm A và C.
Điểm A và B luôn nằm khác phía đối với điểm C.
Điểm A và C luôn nằm khác phía đối với điểm B.
Tồn tại hai điểm nằm về một phía đối với điểm còn lại.
Câu 3: 𝑎(𝑥−𝑦) bằng
𝑎𝑥−𝑦
𝑥−𝑎𝑦
𝑎𝑥−𝑎𝑦
𝑎𝑥.𝑦
Câu 4: Số liền sau của các số 2;6;𝑥−1 (𝑥
ℕ) là
3;7;𝑥
3;6;𝑥
3;7;𝑥−1
2;7;𝑥−1
Câu 5: Có bao nhiêu số nguyên tố có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 3 ?
3
4
5
6

Câu 6: Trên tia 𝑂𝑥 lấy điểm 𝐴,𝐵 sao cho 𝑂𝐴=3𝑐𝑚;𝑂𝐵=6𝑐𝑚. Khi đó
Điểm B nằm giữa hai điểm O và A
Tia OA trùng với tia AB
AB=9cm
A là trung điểm của đoạn thẳng OB
Câu 7: Có bao nhiêu số có 4 chữ số tận cùng là chữ số 1?
9000
900
100
899
Câu 8: ƯCLN(24;48) là
24
48
12
8
Câu 9: Cho tập hợp 𝑀
0;1;𝑥;3;𝑦, chỉ ra cách viết sai:
𝑥⊂𝑀
⊘⊂𝑀

0;𝑥;𝑦⊂𝐴
2∉𝐴
Câu 10: Kết quả của phép tính (25:22)2 là :
25
214
28
24
Câu 11: Chọn ra câu trả lời sai trong các câu sau:
Tổng của hai số nguyên tố là hai số nguyên tố.
Số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là và chính nó.
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước.
Mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều có chữ số tânj cùng là chữ số lẻ.
Câu 12: Cho hai tập hợp 𝐴
𝑥
ℕ,𝑥≤5 và 𝐵
𝑥
ℕ,1≤𝑥<4. Giao của A và B là

1;2;3;4;5


1;2;3


0;1;2;3;4;5


3;4;5

PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (1 điểm) Thực hiện phép tính sau:
19+|-3|+(-13)
59:57+70:14+(-20)
Câu 2: (1 điểm) Tìm 𝑥, biết
2𝑥−15=5
3
2

2𝑥+𝑥=6
Câu 3: (2 điểm) Bận Mai, Lan, Minh đến thư viện đều đặn. Mai cứ 12 ngày đến một lần; Lan cứ 6 ngày đến một lần và Minh cứ 8 ngày đến một lần. Hỏi cứ sau ít nhất bao lâu kể từ lúc ba bạn lần đầu cùng đến thư viện thì ba bạn cùng đến thư viện?
Câu 4: (2,5 điểm) Trên tia 𝑂𝑥, lấy hai điểm A và B sao cho 𝑂𝐴=3𝑐𝑚, 𝑂𝐵=6𝑐𝑚
Tính độ dài AB.
Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Vẽ tia 𝑂𝑦 là tia đối của tia 𝑂𝑥. Trên tia 𝑂𝑦 lấy điểm C sao cho O là trung điểm của CA. Tính CA.
Câu 5: (0,5 điểm) Số A=1+2+3+...+100 là hợp số hay số nguyên tố?
---hết rồi---
 
Gửi ý kiến