Violet
Dethi
Coccoc-728x90

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị mỹ ngọc
Ngày gửi: 19h:08' 14-03-2023
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN TIN HỌC, LỚP 7, NĂM HỌC 2022-2023

ĐỀ 2

Tổng
% điểm

Mức độ nhận thức

T
T

Chương
chủ đề

Nội dung/đơn vị kiến
thức

Nhận biết
Số
câu
hỏi

1

2

3

CHỦ ĐỀ C:
TỔ
CHỨC
LƯU
TRỮ
TÌM KIẾM

TRAO
ĐỔI THÔNG
TIN
CHỦ ĐỀ D:
ĐẠO
ĐỨC
PHÁP LUẬT
VÀ VĂN
CHỦ ĐỀ E:
ỨNG DỤNG
TIN HỌC

Mạng xã hội và một số
kênh trao đổi thông tin
thông dụng trên Internet

Văn hoá ứng xử qua
phương tiện truyền thông
số
1. Bảng tính điện tử cơ
bản

Thông hiểu

Thời Số câu
gian
hỏi

Thời
gian

5

5

4

4

4

4

3

3

7

7

5

5

Vận dụng
Số câu Thời
hỏi
gian

Vận dụng
cao
Số
câu
hỏi

Thời
gian

Công thức tính phần
trăm

1. Thời lượng chủ đề
trong chương trình
2. Thời gian nội dung
trước và sau (trọng số)

2,25%
2,25 điểm

1

1

2,75%
2,75 điểm

5

5

1

7

50%
5 điểm

Tổng
Tỉ lệ %
Tỉ lệ chung

16

16

12

40%

12
30%

70%

2

10
20%

1

7
10%

30%

Chú ý:
- Các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu là câu hỏi TNKQ 4 lựa chọn, trong đó có 1 lựa chọn đúng.
- Câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận học sinh làm trên giấy

100%
100%

KHUNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN TIN HỌC, LỚP 7

ĐỀ 2

TT

Chương/
Chủ đề

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Nhận biết
a– Nhận biết một số website là mạng xã hội
(Facebook, YouTube, Zalo, Instagram …)

1

CHỦ ĐỀ C:
TỔ CHỨC
LƯU TRỮ
TÌM KIẾM
VÀ TRAO
ĐỔI
THÔNG
TIN

Mạng xã hội và một
số kênh trao đổi thông
tin thông dụng trên
Internet

b– Nêu được tên kênh và thông tin trao đổi chính
trên kênh đó như Youtube cho phép trao đổi, chia sẻ
…về Video; Website nhà trường chứa các thông tin
về hoạt động giáo dục của nhà trường, …..)
c– Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã
hội: kết nối, giao lưu, chia sẻ, thảo luận và trao đổi
thông tin…
Thông hiểu
a– Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử
dụng thông tin vào mục đích sai trái.
Vận dụng
a– Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một
mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin: tạo tài
khoản, hồ sơ trực tuyến, kết nối với bạn cùng lớp,

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Vận
Nhận Thông
Vận
dụng
biết
hiểu
dụng
cao
5(TN)
4(TN)

CHỦ ĐỀ D: Văn hoá ứng xử qua
ĐẠO ĐỨC phương tiện truyền
PHÁP
thông số
LUẬT

VĂN HÓA
TRONG
MÔI
TRƯỜNG
SỐ

chia sẻ tài liệu học tập, tạo nhóm trao đổi ….
Nhận biết
a– Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet.
b– Nêu được cách ứng xử hợp lí khi gặp trên mạng
hoặc các kênh truyền thông tin số những thông tin
có nội dung xấu, thông tin không phù hợp lứa tuổi.
Thông hiểu
a– Nêu được một số ví dụ truy cập không hợp lệ
vào các nguồn thông tin và kênh truyền thông tin.
Vận dụng
a– Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết,
chẳng hạn khi bị bắt nạt trên mạng.

4(TN)

3(TN)

1(TL)

7(TN)

5(TN)

1(TL)

a– Lựa chọn được các biện pháp phòng tránh bệnh
nghiện Internet.
Vận dụng cao

3

CHỦ ĐỀ E: 1. Bảng tính điện tử cơ
ỨNG DỤNG bản
TIN HỌC

a– Thực hiện được giao tiếp qua mạng (trực tuyến
hay không trực tuyến) theo đúng quy tắc và bằng
ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.
Nhận biết
a– Nêu được một số chức năng cơ bản của phần
mềm bảng tính.
Thông hiểu
a– Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng
tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ
liệu.

1(TL)

Vận dụng
c– Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ
trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số
liệu tính toán bằng công thức.
Vận dụng cao
a– Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết
một vài công việc cụ thể đơn giản.

Tổng
Tỉ lệ %
Tỉ lệ chung
Lưu ý:

16 TN 12 TN
40%
30%
70%

- Các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu là câu hỏi TNKQ 4 lựa chọn, trong đó có 1 lựa chọn đúng.
- Câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận học sinh làm trên giấy

2TL
20%

1 TL
10%
30%

HƯỚNG DẪN RA ĐỀ THEO MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIN HỌC, LỚP 7

ĐỀ 2
Lưu ý: Mức độ đánh giá không ra câu hỏi thì xóa bỏ phần đó.
TT

1

Chương/
Chủ đề

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

CHỦ
ĐỀ
C:
TỔ Mạng xã hội và một số
CHỨC
kênh trao đổi thông tin
LƯU TRỮ thông dụng trên Internet
TÌM KIẾM
VÀ TRAO
ĐỔI
THÔNG
TIN

Mức độ đánh giá
Nhận biết
a– Nhận biết một số website là mạng xã hội
(Facebook, YouTube, Zalo, Instagram …)
(câu 24, câu 25)
b– Nêu được tên kênh và thông tin trao đổi chính
trên kênh đó như Youtube cho phép trao đổi, chia sẻ
…về Video; Website nhà trường chứa các thông tin
về hoạt động giáo dục của nhà trường, …..) (câu 26
c– Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã
hội: kết nối, giao lưu, chia sẻ, thảo luận và trao đổi
thông tin… (câu 27, câu 28)
Thông hiểu
a– Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử
dụng thông tin vào mục đích sai trái. (Câu 20, câu
21, câu 22, câu 23)
Vận dụng
– Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Vận
Nhận Thông
Vận
dụng
biết
hiểu
dụng
cao
5(TN)
4(TN)

2

CHỦ
ĐỀ
D:
ĐẠO
ĐỨC
Văn hoá ứng xử qua
PHÁP
phương tiện truyền thông
LUẬT VÀ số
VĂN HÓA
TRONG
MÔI
TRƯỜNG
SỐ

mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin: tạo tài
khoản, hồ sơ trực tuyến, kết nối với bạn cùng lớp,
chia sẻ tài liệu học tập, tạo nhóm trao đổi ….
Nhận biết
a– Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet
(câu 16)
b– Nêu được cách ứng xử hợp lí khi gặp trên mạng
hoặc các kênh truyền thông tin số những thông tin
có nội dung xấu, thông tin không phù hợp lứa tuổi.
(câu 17, câu 18, câu 19)
Thông hiểu
a– Nêu được một số ví dụ truy cập không hợp lệ
vào các nguồn thông tin và kênh truyền thông tin.
(Câu 13, câu 14, câu 15)

7(TN)

3(TN)

1(TL)

7(TN)

5(TN)

1(TL)

Vận dụng thấp
a– Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết,
chẳng hạn khi bị bắt nạt trên mạng.
a– Lựa chọn được các biện pháp phòng tránh bệnh
nghiện Internet. (Câu 30)
Vận dụng cao

3

CHỦ ĐỀ E: 1. Bảng tính điện tử cơ
ỨNG
bản
DỤNG TIN

a– Thực hiện được giao tiếp qua mạng (trực tuyến
hay không trực tuyến) theo đúng quy tắc và bằng
ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.
Nhận biết
a– Nêu được một số chức năng cơ bản của phần
mềm bảng tính. (Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5,

1(TL)

HỌC

câu 6, câu 7)
Thông hiểu
a– Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng
tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ
liệu. (Câu 8, câu 9, câu 10, câu 11, câu 12)
Vận dụng
c– Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ
trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số
liệu tính toán bằng công thức. (Câu 29)
Vận dụng cao
a– Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết
một vài công việc cụ thể đơn giản. (Câu31)

Tổng
Tỉ lệ %
Tỉ lệ chung

16 TN 12 TN
40%
30%
70%

2TL
20%

Lưu ý:
- Ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì có thể ra câu hỏi ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương
ứng (một gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể xây dựng câu hỏi vào một trong các đơn vị kiến thức.

1 TL
10%
30%
 
Gửi ý kiến