Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Liêm
Ngày gửi: 16h:40' 30-12-2018
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 569
Số lượt thích: 0 người
Ma trận kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 2 theo Thông tư 22
Mạch kiến thức, kỹ năng
Số câu / Số điểm
Mức 1 ( 4 )
Mức 2 ( 3 )
Mức 3 ( 2 )
Mức 4 ( 1 )
Tổng

SỐ HỌC:
- Đọc , viết, so sánh các số trong phạm vi 100.
- Cộng trừ không nhớ các số trong phạm vi 100.
Số câu
2
3
1
1
7


Số điểm
2
3
1
1
7

Yếu tố hình học
-kỹ năng quan sát, tìm hình
Số câu1
1


Số điểm1
1

GIẢI TOÁN:
- Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính .
Số câu


2

2


Số điểm


2

2


MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA
CHỦ ĐỀ
Số câu
Mức 1 ( 4 TN)
Mức 2 ( 3TN )
Mức 3 ( 2 TL )
Mức 4 ( 1 TL )
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

SỐ HỌC :
Số câu

2

3

1

1

7


Câu số

1,2

3,5,6

4

7HÌNH HỌC
Số câu1

1


Câu số10GIẢI TOÁN
Số câu

22


Câu số

8,9

CỘNG

2

3

3

2

10

Họ và tên:………………………………………..…… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: ............... MÔN: TOÁN – LỚP 1
Trường:..................................................................... NĂM HỌC : 2016 - 2017
Thời gian: 40 phút

Điểm
Lời phê của Giáo viên

Người coi: ……………

Người chấm: …….……Bài 1. Đọc số hoặc viết số theo mẫu
a. Ba mươi hai : 32 Năm mươi:…………… Mười tám:………..
b. 26: Hai mươi sáu 52:…………………….. 44:…….…………………
Bài 2 : Đặt tính rồi tính
5 + 24 76 + 13 78 - 47 59 - 6
……… ……… ………. ………..
……… ……… ……… ………...
……… ……… ………. ……….
Bài 3 : Tính
22 + 6 – 7 = ….. 47 - 3 - 2 = …..
Bài 4. Điền số?
23 + ….. = 28 65 -…. = 60
Bài 5 : Điền dấu : >, < , =
50 + 6 ….. 50 – 6 45 … 54
Bài 6 : Viết theo mẫu :
Số 25 gồm 2 chục và 5 đơn vị
Số 70 gồm …chục và …. đơn vị
Số 65 gồm ........chục và …. đơn vị
Bài 7. Điền dấu + , - và số thích hợp để có phép tính đúng

Bài 8 : Nam có 10 cái kẹo, Nam cho bạn 4 cái kẹo. Hỏi Nam còn mấy cái kẹo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 9 : Hồng gấp được 6 ngôi sao, Hoa gấp được 13 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu ngôi sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 10. Hình bên có………. hình tam giác

 
Gửi ý kiến