Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1 tiếng anh 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Kim Trung
Ngày gửi: 07h:37' 15-11-2017
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 526
Số lượt thích: 0 người
71 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM QUA CÁC NĂM
(CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) GỒM 217 TRANG

ĐỀ SỐ 1: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 2: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 3: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1 (UNIT 1(4), TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 4: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 5: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 6: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 7: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 8: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2009-2010
ĐỀ SỐ 9: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1 (UNIT 1(4), TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 10: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 11: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 12: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 13: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 14: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 15: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 16: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2010-2011
ĐỀ SỐ 17: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 18: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 19: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 20: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 21: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 22: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 23: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 24: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 25: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 26: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VĂN LANG, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 27: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 28: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 10, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 29: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2011-2012
ĐỀ SỐ 30: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2012-2013
ĐỀ SỐ 31: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2012-2013
ĐỀ SỐ 32: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2012-2013
ĐỀ SỐ 33: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2012-2013
ĐỀ SỐ 34: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS Á CHÂU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014
ĐỀ SỐ 35: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014
ĐỀ SỐ 36: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014
ĐỀ SỐ 37: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VĂN LANG, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014
ĐỀ SỐ 38: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2013-2014
ĐỀ SỐ 39: KIỂM TRA HỌC KỲ 1,
 
Gửi ý kiến