Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi hoc ki 1 tieng anh lop 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: võ văn hoàng
Ngày gửi: 07h:53' 22-12-2017
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 2711
Số lượt thích: 0 người
LOP 3 (chuong trinh let’s go 1A)
I. Circle the different words: (Khoanh tròn từ khác nhóm) (0.5 point) 1. Hello how what. 2. you fine I 3. are you am 4. this that Tony 5. thanks good bye bye.
6.This Those Is 7. Computer room Music room Open
8.Pencil New Book 9.Ruler Chess Football 10.how we when II. Reorder the words: (Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh) ( 3 points) 1. Mai / this / Is / ? ………………………………………………………………
2. Linda / is / My / friend / . ………………………………………………….
3. are / you / How / ? …………………………………………………………….
4. your/ this/ is/ desk/?…………………………………………………… 5. that /what/ is ? ……………………………………………………… 6. your / is / What / name / ?………………………………………………………….
7. name / Nam / my / is. …………………………………………………………
this / what / is ? …………………………………………………………
table/ a/ is/ It/. …………………………………………………………
teacher/ the/ point/ to…………………………………………………………
III. Complete the dialogue: (Hoàn thành bài hội thoại) (1.5 points) A: Hi, Linda. _____ are you? 2. A:What’s your _______? B: I’m fine, _______. And you? B: My name’s Quan. A: thanks. 3. Linda: Hi. I’m Linda. Nam: ____, Linda. ____ Nam. _____ ____ _____ ______ Linda? Linda: L-I-N-D-A.
IV/ Choose the correct sentence A, B, C or D (chọn câu viết đúng A, B, C hoặc D)
What’s her name?
A. My name is Lan. C. Her name is Lan
B. His name is Lan. D. Your name’s Lan.
where / be / pens?
A. Where are your pen? C. Where is your pens?
B. Where is your pen? D. Where are your pens?
How old are you, Mai?
A. I am ten years old. C. He is ten years old
B. I am fine years old. D. She is ten years old.

VI. Match sentences: (Ghép cột A với cột B) (2 points)
A
B
Trả lời

What’s your name?
How are you?
Hi.I’m Vinh
This is my friend Mai.
Is that Nam?
a.I’m fine,thank you.
b.Hello.My name’s Mai.
c. My name is Linda.
d. Yes, he is.
e. Hello, Mai.


 VII: Circle the correct word (khoanh tròn đáp án đúng nhất) :(3ms) 1.This .......... my friend , Andy. a. is b. am c. are d. a 2.What’s this ? a.Yes, it is b. It’s a pencil c. She is Kate d.green 3. How .......... crayons ? -> Six crayons. a. the b. a c. many d. an 4.This is a .......... a. notebook b. books c. noteboooks d. markers 5. How are you ? . I’m ........... Thank you. a. the b. an c. fine d. infe 6. What .............. these? -> They are pens a. is b. are c. do d. am 7. How……are you?-> I’m ten years old. a. many b. the c. old d. is

ĐỀ 1
Exercise 1: Chọn từ khác nhóm và khoanh vào mỗi câu
A. Hi B. Nice C. Hello
A. Fine B. Meet C. Read
A. How B. What C. See
A. David B. I C. You
A. Bye B. Goodbye C. Later
A. Book B. New C
 
Gửi ý kiến