Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Công Mạnh
Ngày gửi: 07h:38' 09-04-2018
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG ÔN TẬP CHỦ YẾU
1/ Động vật học không xương sống
- Động vật nguyên sinh: hình thái giải phẫu, đặc điểm sinh sản.
- Động vật có 2 lá phôi (đại diện: Ruột khoang): hình thái giải phẫu, đặc điểm sinh sản.
- Động vật có 3 lá phôi (đại diện: Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp): hình thái giải phẫu, đặc điểm sinh sản.
- Đặc điểm thích nghi của ĐV với môi trường, ví dụ: đặc điểm thích nghi của ĐV ký sinh, ĐV ở nước, ĐV trên cạn.
2/ Động vật học có xương sống
- Hệ thống phân loại ngành Dây sống: Phân ngành Sống đầu, phân ngành Sống đuôi, phân ngành ĐVCXS, nhóm Không sọ, nhóm Có sọ. Đặc điểm khác biệt cơ bản của các nhóm này.
- Đặc điểm thích nghi của ĐVCXS với môi trường:
+ Cá với môi trường nước; phân biệt Cá sụn và Cá xương
+ Lưỡng cư với môi trường vừa ở nước, vừa ở cạn; Lưỡng cư Không đuôi thích nghi với đời sống nhảy cóc, Lưỡng cư Không chân với đời sống trong hang, Lưỡng cư Có đuôi với đời sống bơi.
+ Bò sát thích nghi với đời sống ở cạn, đặc điểm của rắn thích nghi với lối sống chui luồn, bò bằng bụng, nuốt mồi to.
+ Chim thích nghi với đời sống bay, chạy, bơi.
- Chứng minh sự đa dạng về đời sống của các loài Thú. Đặc điểm về hình thái ngoài giúp cơ thể thú thích nghi với những đời sống đó.
3/ Sinh thái học
- Nhân tố sinh thái: khái niệm, phân loại
- Quần thể sinh vật: khái niệm, các đặc trưng cơ bản của quần thể và quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
- Quần xã sinh vật: khái niệm, các đặc trưng cơ bản của quần xã và quan hệ giữa các cá thể trong quần xã.
- Hệ sinh thái: khái niệm, cấu trúc của HST, các kiểu HST, chuyển hóa vật chất và năng lượng trong HST.

Tài liệu tham khảo chủ yếu

1/ Thái Trần Bái, Động vật học không xương sống, Nxb Giáo dục, 2008. (tái bản lần thứ hai).
2/ Lê Vũ Khôi, Động vật học có xương sống, Nxb Giáo dục, 2007. (tái bản lần thứ hai).
3/ Vũ Trung Tạng, Cơ sở Sinh thái học, NXB Giáo dục, 2011
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác