Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Hoàng
Ngày gửi: 18h:40' 12-04-2018
Dung lượng: 32.1 KB
Số lượt tải: 474
Số lượt thích: 0 người
ÔN THI HỌC KÌ II – HÓA 12 – BT01

Câu 1: Sắttácdụngvớichấtnàosauđâythuđượcmuốisắt (III)?
A. Cl2. B. dung dịch CuSO4. C. dung dịchHCl. D. S.
Câu 2: Mộtmẫubộtđồngcólẫntạpchấtlàsắt, đểloạibỏtạpchấtcóthểsửdụng dung dịchnàodướiđây?
A. Dung dịch AgNO3 dư. B. Dung dịch HNO3loãng dư. 
C. Dung dịchPb(NO3)2 dư. D. Dung dịch H2SO4 loãngdư.
Câu 3: Cho 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khi phản ứng xong thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,9. B. 11,7. C. 9,36. D. 7,8.
Câu 4: Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?
A. Al và Cr. B. Fe và Al. C. Fe và Cr. D. Mn và Cr.
Câu 5: Cácsốoxihoáđặctrưngcủacromlà
A. +2; +4, +6. B. +2, +3, +6.
C. +3, +4, +6. D. +1, +2, +4, +6.
Câu 6: Khốilượng K2Cr2O7cầnlấyđểtácdụngđủvới 91,2 gam FeSO4trong dung dịch (cómôitrường H2SO4) là
A. 58,8 gam B. 29,4 gam C. 176,4 gam D. 88,2 gam
Câu 7: Cho cáccấuhình electron sauđây:
(a) 1s22s22p63s2 (b) 1s22s22p63s23p64s2
(c) 1s22s1 (d) 1s22s22p63s23p2
Cóbaonhiêucấuhình electron củanguyêntửkimloạikiềmthổ?
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 8: Cho 5,8 gam Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được muối sắt có khối lượng là
A. 3,58 gam B. 11,3 gam C. 7,16 gam D. 22,6 gam
Câu 9: Cho một mẫu kim loại kiềm M tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 60ml. B. 30ml. C. 75ml. D. 150ml.
Câu 10: Tên của các quặng chứa FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 lần lượt là:
A. xiđerit, hematitđỏ, manhetit, pirit.
B. pirit, hematit, manhetit, xiđerit.
C. xiđerit, manhetit, pirit, hematit.
D. hematitnâu, pirit, manhetit, xiđerit.
Câu 11: Cho phảnứng: aFe + bHNO3cFe( NO3)3 + dNO2 + eH2O
Cáchệsố a, b, c, d, e lànhữngsốnguyên, tốigiản.Tổng (a + b) bằng:
A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 12: Trongbảngtuầnhoàncácnguyêntốhóahọc, nguyêntố Fe (Z=26) thuộcnhóm
A. VIB. B. VIIIB. C. IIA. D. VIIIA.
Câu 13: Trộn a gam crom (III) oxitvớinhômdưrồinung ở nhiệtđộcao (khôngcókhôngkhí), thuđược 13 gam crom. Biếthiệusuấtphảnứngnhiệtnhômlà 80%.Giátrịcủa a là
A. 19 gam B. 15,2 gam C. 47,5 gam D. 23,75 gam
Câu 14: Cho bột nhôm lần lượt tác dụng với các chất hay dung dịch sau: O2 (to); Cl2 (to); dung dịch NaOH; dung dịch H2SO4 đặc, nguội; FeO (to). Số trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 15: Kim loạinàosauđâycóđộcứnglớnnhấttrongtấtcảcáckimloại?
A. Sắt. B. Vàng. C. Vonfam. D. Crom.
Câu 16: Khử 21 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 17,8 gam Fe. Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là:
A. 8,96 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 2,24 lít
Câu 17: Chấtcónhiềutrongkhóithuốclágâyhạichosứckhoẻ con ngườilà
A. cafein. B. heroin. C. nicotin. D. cocain.
Câu 18: Hòa tan hoàntoàn 23,1 gam hỗnhợpgồm Al và Al2O3bằng V lít dung dịchNaOH 1M vừađủ, phảnứngxongthuđược 3,36 lítkhí H2 (ở đktc). Giátrịcủa V bằng
A. 0,05lít B. 0,5 lít C. 0,15 lít D. 0,
 
Gửi ý kiến