MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi học kì 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Minh Tú
  Ngày gửi: 23h:42' 12-04-2018
  Dung lượng: 24.6 KB
  Số lượt tải: 262
  Số lượt thích: 0 người
  Mức độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  VDT
  VDC
  
  
  
  
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Bài 7:
  Phần mềm trình chiếu
  Nhận biết được đặc trưng của các dải lệnh trong phần mềm trình chiếu
  
  Hiểu được các lệnh dùng để tạo hiệu ứng chuyển động và hiệu ứng chuyển tiếp trên trang chiếu
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu: 1
  Câu: 1
  Số điểm:0,5
  Tỉ lệ: 5%
  
  Số câu: 2
  Câu: 2,3
  Số điểm: 1
  Tỉ lệ: 10%
  
  
  
  
  
  3 Câu

  1,5 đ
  15%
  
  Bài 8:
  Bài trình chiếu
  
  
  
  
  Giải thích được các loại mẫu bố trí nội dung trong trang chiếu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu: 1
  Câu: 4
  Số điểm: 0,5
  Tỉ lệ: 5%
  
  
  
  1 Câu

  0,5 đ
  5%
  
  Bài 9:
  Định dạng trang chiếu
  
  
  
  
  
  
  Suy luận được trong phần mềm trình chiếu có những mẫu định dạng sẵn nằm trên dải lệnh nào
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu: 1
  Câu: 5
  Số điểm:0,5
  Tỉ lệ: 5%
  
  1 Câu

  0,5 đ
  5%
  
  Bài 10:
  Thêm hình ảnh vào trang chiếu
  
  
  
  
  
  Trình bày được các bước chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu
  Từ những kiến thức đã học tự suy luận và tìm hiểu được những mẫu thư viện ảnh phong phú sẵn có trong bài trình chiếu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu: 1
  Câu: 9
  Số điểm: 2
  Tỉ lệ: 20%
  Số câu: 1
  Câu: 6
  Số điểm:0,5
  Tỉ lệ: 5%
  
   2 Câu

  2,5 đ
  25%
  
  Bài 11:
  Tạo các hiệu ứng động
  Nhận biết được các lệnh tạo hiệu ứng chuyển đông nằm trong dải lệnh nào của phần mềm trình chiếu

  
  
  
  
  Trình bày được các lưu ý khí tạo bài trình chiếu
  
  
  
  
  
  Số câu: 1
  Câu: 7
  Số điểm:0,5
  Tỉ lệ: 5%
  
  
  
  
  Số câu: 1
  Câu: 10
  Số điểm: 4
  Tỉ lệ: 40%
  
  
  2 Câu

  4,5 đ
  45%
  
  Bài 12:
  Thông tin Đa phương tiện
  
  
  Hiểu được Đa phương tiện được kết hợp từ những dạng thông tin gì
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu: 1
  Câu: 8
  Số điểm:0,5
  Tỉ lệ: 5%
  
  
  
  
  
  1 Câu

  0,5 đ
  5%
  
  Tổng
  Số điểm:
  Tỉ lệ %
  2 Câu
  1 đ
  10%
  
  3 Câu
  1,5 đ
  15%
  
  1 Câu
  0,5 đ
  5%
  2 Câu
  6 đ
  60%
  2 Câu
  1 đ
  10%
  
  10 Câu
  10 đ
  100%
  
  * KẾT QUẢ:
  Xếp loại
  Số lượng
  
  Giỏi
  
  
  Khá
  
  
  Trung bình
  
  
  Yếu - Kém
  
  
  IV. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
  Ổn định lớp
  - Kiểm tra sĩ số
  Kiểm tra
  - Phát bài kiểm tra cho HS

  PHÒNG GD & ĐT M`ĐRẮK ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC
  Trường 2017-2018
  THCS HOÀNG VĂN THỤ Môn: TIN HỌC - LỚP: 9
  Thời gian làm bài: 45 phút
  Họ và tên: .............................................. Lớp: ........................
  Điểm
  Lời phê của giáo viên
  
  Đề bài
  PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
  Câu 1: Đặc trưng của các dải lệnh trong phần mềm trình chiếu gồm?
  A/ 1 loại B/ 2 Loại C/ 3 loại D/ 4 loại
  Câu 2: Lệnh dùng để tạo các hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trên trang chiếu là?
  A/ SlideShow B/ Animations C/ Transitions D/ Home
  Câu 3:Lệnh dùng để tạo hiệu ứng chuyển tiếp các trang khi trình chiếu là?
  A/ Transitions B/ Home C/ SlideShow D/ Design
  Câu 4:
  Avatar

  Cái này trang bị đảo ngược nhé mọi người phần đâu ở dưới cuối mất tiêu rồiKhóc

   
  Gửi ý kiến