Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Huỳnh Khoa
Ngày gửi: 10h:51' 18-04-2018
Dung lượng: 21.5 KB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 0 người
Họ tên: ...............................................................
Lớp: ................. | SBD: ...................
KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 10
NĂM HỌC: 2016 – 2017 (Thời gian làm bài 90 phút)


ĐỀ BÀI:
I. TRẮC NGHIỆM: (40 câu trắc nghiệm – mỗi câu 0.2 điểm)
Câu 1. Điều kiện của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 2. Số là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
A. B. C. D.
Câu 3. Cho . Với x thuộc tập hợp nào thì :
A. B. C. D.
Câu 4. Nghiệm của hệ bất phương trình là:
A. Vô nghiệm B. C. D.
Câu 5. Tập nghiệm của là:
A. B. C. D.
Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 7. Cho bảng xét dấu:

Hỏi bảng xét dấu trên của biểu thức nào sau đây?
A. B. C. D.
Câu 8. Hệ bất phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 9. Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm?
A. B. C. D.
Câu 10. Cho tam thức . Hãy chọn nhận xét đúng?
A. Âm với mọi B. Âm với mọi
C. Dương với mọi D. Âm với mọi
Câu 11. Nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 12. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kg thịt bò chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 45.000 VNĐ, 1 kg thịt lợn là 35.000 VNĐ. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để số tiền mua là ít nhất?
A. 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn B. 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn
C. 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn D. 0,6 kg thịt lợn và 0,7 kg thịt bò
Câu 13. Tìm để
A. B. C. D.
Câu 14. Hệ bất phương trình nào sau đây vô nghiệm:
A. B. C. D.
Câu 15. Cho các mệnh đề
Với mọi , Với mọi ,
Với mọi
A. Chỉ mệnh đề đúng B. Chỉ mệnh đề và đúng
C. Cả ba mệnh đề điều sai D. Cả ba mệnh đề điều đúng
Câu 16. Cho bảng xét dấu:

Xác định :
A. B. C. D.
Câu 17. Tìm giá trị của tham số để đồ thị của hai hàm số và cắt nhau tại hai điểm phân biệt thỏa mãn?
A. B. C. D.
Câu 18. Bất phương trình có nghiệm khi giá trị của tham số là bao nhiêu?
A. B. C. D.
Câu 19. Tập xác định của hàm số là:
A. B.
C. D.
Câu 20. Giải bất phương trình ta được tập nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 21. Cho . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. B. C. D.
Câu 22. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. B. C. D.
Câu 23. Cho các mệnh đề:
(1): (2): (3):
(4): (5):
Có bao nhiêu đáp án sai:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 24. Cho . Tính giá trị
A. B. 31 C. D.
Câu 25. Tính giá trị của ?
A. -1 B. 0 C. 11,43 D. 9
Câu 26. Tính giá trị của ?
No_avatar

xạo lol :D

 
Gửi ý kiến