Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN
Người gửi: Trần Ngọc Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:40' 22-04-2018
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 427
Số lượt thích: 0 người
# CT chung của hidrocacbon thơm là
A. CnH2n (n ≥2).
B. CnH2n-2 (n ≥3).
C. CnH2n-2 (n ≥2).
D. CnH2n-6 (n ≥6).
# Cho CTCT của hidrocacbon X: CH2=CH-CH=C(CH3)-CH3. Phát biểu nào sau đây đúng nhất?
A. X là hidrocacbon không no.
B. X là ankadien.
C. X là 4-metylpenta-1,3-dien.
D. X là ankandien liên hợp.
# Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
A. Ankan.
B. Anken.
C. Ankin hay ankadien.
D. Ankylbenzen.
# Hiđrocacbon X mạch hở, phân tử chứa 1 liên kết pi. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
A. Ankan.
B. Ankin.
C. Anken.
D. Ankylbenzen.
# Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng thấy . Vậy hai hidrocacbon
A. thuộc đồng đẳng của benzen.
B. thuộc đồng đẳng của axetilen.
C. thuộc đồng đẳng của etilen.
D. thuộc đồng đẳng của metan.
# Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan
A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8
B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10
C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12
D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.
# Nhóm chất khí đều có khả năng làm mất mầu nước Br2 là
A. etilen, axetilen, cacbon đioxit.
B. etilen, axetilen, lưu huỳnh đioxit.
C. etilen, etan, lưu huỳnh đioxit.
D. etilen, axetilen, etan.
# Đểphânbiệthaichấtlỏnglà but-1-in và but-2-in người ta dùngthuốcthửnàosauđây
A. dd KMnO4
B. dd AgNO3/NH3
C. ddHBr
D. dd Br2
# Cho các phát biểu sau:
(a) Khi đốt cháy một hiđrocacbon X, nếu thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O thì X là ankin hoặc ankađien.
(b) Hợp chất phenylaxetilen có chứa 14 liên kết σ.
(c) Brom tan trong nước tốt hơn trong hexan.
(d) Những hợp chất hữu cơ có cùng công thức cấu tạo nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử là đồng phân của nhau.
(e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh, không hoàn toàn và không theo một hướng nhất định.
(g) Hợp chất C9H12BrCl có vòng benzen trong phân tử.
Số phát biểu sai là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
# Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren có cấu tạo là
A. (-C2H-C(CH3)-CH-CH2-)n.
B. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n.
C. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n.
D. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n.
# Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất
A. CH3OC2H5
B. C2H5OH.
C. C3H8.
D. CH3OH.
# Cho dãy các hợp chất thơm: p–HO–CH2–C6H4–OH, p–HO–C6H4–COOC2H5, p–HO–C6H4–COOH, p–HCOO–C6H4–OH, p–CH3O–C6H4–OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?
(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.
(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.
A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
# Khi cho etanol đi qua hỗn hợp oxit ZnO và MgO ở 4500C thu được sản phẩm nào?
A. CH2 = CH2
B. CH2 = CH – CH2 – CH2
C. CH2 = CH – CH = CH2
D. C2H5OC2H5
# Cho các chất sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số chất làm mất màu dung dịch nước brom là
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
# Cho 4 chất: phenol (a), ancol etylic (b), benzen (c), axit axetic (d). Độ linh động của nguyên tử hiđro trong phân tử các chất trên tăng dần theo thứ tự là
A. a < b < c < d.
B. c < d < b < a.
C. c < b < a < d.
D. b < c
 
Gửi ý kiến