Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Duy Kông (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:37' 23-04-2018
Dung lượng: 119.0 KB
Số lượt tải: 594
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Tên chủ đề
(nội dung, chương…. )
Nhận biết (30%)
Thông hiểu (40%)
Vận dụng (30%)
Vận dụng
ở mức cao hơn
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
-Biết cách sắp xếp của các nguyên tố trong chu kì, nhóm.
-Biết quy luật biến đổi của các nguyên tố kim loại trong một chu kì

Số câu
33

Số điểm
0.750.75
(7.5%)

Hiđrocacbon
Biết công thức phân tử của các hiđrocacbon, công thức cấu tạo, tính chất hóa học của metan, etilen, benzen

Số câu
55

Số điểm
1.251.25
(12.5%)

Dẫn xuất của
hiđrocacbon
Biết công thức cấu tạo, tính chất hóa học, phản ứng este hóa, điều chế axit axetic, khái niệm độ rượu
Phân biệt được glucozơ, axit axetic và rượu etylic bằng phương pháp hóa học
Số câu
4


1
5

Số điểm
1.0


2.0
3.0 (30%)

Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Viết các phương trình hóa học biểu diễn mối quan hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Số câu1
1

Số điểm2.0
2.0 (20%)

Tổng hợp các nội dung trên


Toán độ rượu
Tính toán theo phương trình hóa họcSố câu

1


1

Số điểm

3.0


3.0 (30%)

Tổng số điểm
Tỉ lệ %
12
3.0 (30%)
2
4.0 (40%)
1
3.0 (30%)

15
10 (100%)
Họ tên :………………….. … ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011- 2012
Lớp 9A…. MÔN THI: HÓA HỌC LỚP 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Điểm


Lời phê của cô giáo

A . Trắc nghiệm khách quan(3đ)
Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: Các nguyên tố trong nhóm VII được sắp xếp theo thứ tự như sau: F, Cl, Br, I, At.
Phát biểu nào dưới đây là sai ?
a. Tính phi kim của F là mạnh nhất b. Điện tích hạt nhân tăng dần từ F đến At
c. Số electron lớp ngoài cùng tăng từ F đến At d. Số lớp electron tăng dần từ F đến At
Câu 2: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều kim loại giảm dần?
a. Na, Mg, Al, K b. K, Na, Mg, Al c. K, Mg, Al, Na d. Mg, K, Al, Na
Câu 3 : Trong một chu kì, sự biến đổi của các nguyên tố tuân theo quy luật nào?
a. Số electron tăng từ 1 đến 8 b. Số lớp electron tăng từ 1 đến 8
c. Số điện tích hạt nhân tăng từ 1 đến 8 d. Số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8
Câu 4 : Nhóm chất gồm các hiđrocacbon là
a. C2H6, CH4, C2H2, C6H6 b. C2H6O, C3H8, C2H5O2N, Na2CO3
c. C2H6O, C6H6, CO, Na2CO3. d. C2H6O, CH3Cl, C2H5O2N, CO
Câu 5: Trong phân tử metan có
a. 4 liên kết đơn b. 4 liên kết đơn, một liên kết đôi
c. 2 liên kết đơn, một liên kết ba d. 1 liên kết đôi
Câu 6 : Phản ứng ………là phản ứng đặc trưng của các phân tử có liên kết đôi, liên kết ba
a. thế b. cộng c. oxi hoá –khử . d. phân huỷ
Câu 7 : Chất làm mất màu dung dịch brom là
a. CO2, CH4 b. CO2, C2H4 c. CH4,
 
Gửi ý kiến