Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS Hòa Chung
Ngày gửi: 15h:32' 25-04-2018
Dung lượng: 151.5 KB
Số lượt tải: 467
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CAO BẰNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Hóa học - Lớp 9

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Chủ đề 1: Hiđrocacbon.
- Chủ đề 2: Dẫn xuất hiđrocacbon. Polime.
2. Kĩ năng
- Viết được công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ đã học, nắm được tính chất hóa học đặc trưng của hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon. Polime để giải các bài tập định tính như: nêu hiện tượng và viết phương trình, xác định tính chất của chất, thực hiện chuyển hóa…
- Liên hệ kiến thức bài học với thực tế để giải thích các hiện tượng hóa học mà các em có thể gặp trong cuộc sống thường ngày.
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải bài tập lập công thức phân tử hợp chât hữu cơ.
Xác định năng lực hình thành và phát triển cho học sinh
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực thực hành hóa học.
- Năng lực tính toán.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học.
- Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống.
3. Thái độ
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.
- Tích hợp giáo dục học sinh vận dụng những kiến thức hoá học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN LÀM BÀI CỦA ĐỀ KIỂM TRA
- Đề kiểm tra theo hình thức 100% tự luận.
- Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút.
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao


1. Hiđrocac
bon
 Nêu hiện tượng viết PTHH của hiđrocacbon
Viết công thức cấu tạo, gọi tên và viết PTHH
Lập công thức phân tử của hiđrocacbonĐịnh hướng phát triển năng lực
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học.
- Năng lực tính toán.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học.
Số câu hỏi
1
Câu 1


Câu 5 (ý c, d)

Câu 5 (ý a, b)

2

Số điểm
2,0
1,0
2,0

5,0

Tỉ lệ %
20%
10%
20%

50%

2. Dẫn xuất hiđrocacbon- polime
Viết PTHH thực hiện chuyển hóa
Hiểu được tính chất, để viết PTHH chứng minh chất đó là rượu, axit.

Giải thích hiện tượng hóa học liên quan đến thực tế cuộc sống.


Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học

Năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua hóa học.Số câu hỏi
1
Câu 2
1
Câu 3

1
Câu 4
3

Số điểm

2,0
2,0
1,0
5

Tỉ lệ %

20%
20%
10%
50%

Tổng số câu
2
1,5
0,5
1
5

Tổng số điểm
4,0
3,0
2,0
1,0
10,0

Tỉ lệ %
40%
30%
20%
10%
100%

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Hóa học - Lớp 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm)
Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học cho các thí nghiệm sau:
a) Dẫn khí axetilen qua ống thủy tinh đầu vuốt nhọn rồi đốt cháy khí axetilen thoát ra.
Dẫn khí etilen qua dung dịch brom màu da cam.
Câu 2: (2,0 điểm)
Viết phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau (Ghi rõ điều kiện của phản ứng, nếu có)
C6H12O6C2H5OHCH3COOHCH3COOC2H5CH3COONa
Câu 3: (2,0 điểm)
Khi xác định
 
Gửi ý kiến