Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Trung Tuất
Ngày gửi: 22h:45' 25-04-2018
Dung lượng: 567.5 KB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT BẢO LÂM
TRƯỜNG THCS PÁC MIẦU
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Tin học 8.
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Ma trận gồm 01 trang


Cấp độ


Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


 Sử dụng biến trong chương trình
Khai báo và sử dụng biến trong chương trình.

Vận dụng viết chương trình PascalSố câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)
1/4
0,5
5%

1/4
1,0
10%

1/2
1,5
15%

 Lặp với số lần chưa biết trước, câu lệnh điều kiện
Nhận biết được câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
Hiểu các bước thực hiện cú pháp câu lệnh lặp chưa biết trước.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)
1/2
1,0
10%
1/2
1,0
10%


1
2,0
20%

 Làm việc với dãy số
Cú pháp khai báo biến mảng.
sử dụng được biến mảng

Vận dụng viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong dãy số


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)
1
1,0
10%
1/4
1,0
10%

1/4
0,5
5%
3/2
2,5
25%

GeoGebra
Biết một số lệnh tính toán. Biết sử dụng GeoGebra
Hiểu tác dụng của các lệnh tính toán
Giải toán và vẽ hình 3D
Giải toán và vẽ hình 3D


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)
5/6
1,5
15%
1/2
1,0
10%
1/3
1,0
10%
1/3
0,5
5%
2
4,0
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ%
31/12
4,0
40%
5/4
3,0
30%
7/12
2,0
20%
7/12
1,0
10%
5
10
100%

PHÒNG GD & ĐT BẢO LÂM
TRƯỜNG THCS PÁC MIẦU

ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Tin học 8.
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề gồm 01 trang


Lý thuyết: (5điểm) (45’)
Câu 1: (2,0 điểm) Hãy cho biết một số lệnh tính toán với đa thức và giải phương trình và ý nghĩa của các lệnh đó?
Câu 2: (2,0 điểm) Viết cú pháp của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước?
Nêu các bước thực hiện của câu lệnh trong cú pháp trên?
Câu 3: (1,0 điểm) Cho biết cú pháp khai báo biếm mảng? Giải thích các thành phần của cú pháp?
Thực hành: (5điểm) (45’)
Câu 1: (2,0 điểm) Sử dụng GeoGebra và thực hiện các yêu cầu sau:
Giải phương trình sau: (x+1)2 = 4(x2-2x+1)
Vẽ lăng trụ đa giác đều sau:
Câu 2 (3,0 điểm) Sử dụng Free Pascal viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy N số tự nhiên, xét và tìm ra số lớn nhất đưa ra màn hình? Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím?

........................Hết.........................
Họ tên người ra đề: (Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Trung Tuất


PHÒNG GD & ĐT BẢO LÂM
TRƯỜNG THCS PÁC MIẦU
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
Môn:Tin học 8
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Đáp án gồm 02 trang

Lý thuyết: (5điểm) (45’)
Câu
Nội dung
Điểm

1
Cú pháp lệnh
Ý nghĩa

Factor[<đa thức>]
Khai triển đa thức thành tích các thừa số trong phạm vi các số hữu tỉ.

iFactor[<đa thức>]
Khai triển đa thức thành tích các thừa số trong phạm vi các số vô tỉ.

Expand[<đa thức>]
Khai triển biểu
 
Gửi ý kiến