Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Ngày gửi: 14h:39' 05-05-2018
Dung lượng: 498.8 KB
Số lượt tải: 1961
Số lượt thích: 1 người (Phan Ngoc Lan)


PHONG GD VÀ ĐT PHÚ THIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ MÂY
Họ Và Tên…………………… ……..
Lớp………………………………………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 5
NĂM HỌC 2016 – 2017
Thời gian làm bài: 40 phút


Marks:

Listening
Reading and writing
Speaking
Total


Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
 Q.9
PART I: LISTENING (2,5pts)
Question 1: Listen and number. ( Nghe và đánh số) (1pt)
a. /b. //
c. / d./

Question 2: Listen and tick.( nghe và tick) (0,75pt)

1. a. /
b. /
c. /


2. a. /
b. /
c. /


3. a. /
b. /
c. /
Question 3: Listen and circle a or b.(Nghe và khoanh tròn a hoặc b)(0,75pt)
1. Where’s the cinema?
It’s opposite the library.
It’s opposite the museum.
2. Where’s the restaurant?
a. It’s next to the stadium
b. It’s next to the supermarket
3. Where’s the park?
a. It’s at the end of the street.
b. It’s on the corner of the street.

PART II: READING AND WRITING (5pts)
Question 4.Select and tick (() the letter A,B,C or D.(Chọn và đánh dấu (() vào A,B ,C hay D).(1pt)

What’s the matter……….. you ?
(A. for (B.with (C.to ( D.on
2. What would you like to drink ?
(A. fish( B. chicken( C.milk( D. rice
3. What…. the weather be like tomorrow?.
( A. would( B.will( C. is( D.are
4. What do you…. in your free time?
( A.do( B.did( C.does( D.don’t

Question 5.Fill in the blanks with the works from the box.(Điền từ thích hợp với những từ cho sẵn).(1pt)

[ should’t / headache / should / see ]
A: What is the matter with you, John?
B: I have a (1) _____________.
A: That’s too bad. Why don’t you (2) ____________ a doctor?
B: Don’t worry. I will be Ok.
A: You (3) ______________ go to school today.
B: All right. I’ll stay at home.
A: And you(4) _____________ take some aspirins.
B: Good idea. Thank you, Linda.
Question 6. Read the passage and tick (() True or False.(Đọc đoạn văn và đánh dấu (() đúng hay sai).(1pt)
Tom lives in London. Last week, he arrived in Vietnam. he visited some old streets in Hanoi. Then, he travelled to Nha Trang. He enjoyed the seafood there. Now he is in Hue. His staying in a Hotel. This Sunday, he is going to see the citadel. Next week, he is going to fly to Ho Chi Minh City. He is going to Dam Sen Park. He is going to buy some souvenirs for his family and friends..

True
False

1. Tom lives in Vietnam.2. Last week, he visited some old streets in Hanoi.3. He loves the seafood in Nha Trang4. He is going to Dam Sen Park in Ha Noi
Question 7.Reorder the words to make sentences.(sắp xếp những từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh).(1pt)

the / matter/ what / is / you/ with / ?.
……………………………………….
2. I / a / headache / have.
………………………………………..
3. will / what / weather / the/ like / be/ tomorrow ?
……………………………………….
4. cold / It / will/ be / and / rainy/ in / Ha Noi..
………………………………………
Question 8. Fill in a suitable word in the blank.(Điền từ thích hợp vào chỗ trống) (1 pt)
1. Nice __________ meet you.
2. I _______ from Ha Noi. I’m Vietnamese.
3. Good _________ teacher and see you again.
4. I often go ___________ school at 7 o’clock.

PART III: SPEAKING
Question 9. (2,5pts)
The examiner says” My name is…It’s nice to
No_avatarf

cần file nghe

 
Gửi ý kiến